Spring til indhold

Arkitekturrådet

Arkitekturrådets opgave er at rådgive Odense Kommune i arkitektoniske spørgsmål i byudviklingen og i enkeltsager.

Arkitekturrådet skal med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling bidrage til, at der fortsat er fokus på at sikre kvalitet i byplanlægningen.

 

Rådet skal understøtte By- og Kulturforvaltningens arbejde og de politiske beslutninger.

 

Tilmed skal rådet understøtte en helhedstænkning i byplanlægningen og bidrage til en merværdi i byens udvikling til glæde for byens borgere. 

 

Rådets medlemmer

Rådet består af 6 eksterne fageksperter:

  • Jan Albrechtsen, Arkitekt MAA, partner hos Vandkunsten. Udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Susanne Renée Grunkin, Kreativ leder og Kompetenceleder for bæredygtighed hos Arkitema. Udpeget af Dansk Landskabsarkitekter
  • Claus Bech-Danielsen, arkitekt MAA, professor ved BUILD Aalborg Universitet. Ny pr. 1. september 2022. Udpeget af Build Aalborg Universitet
  • Christian Tilma, arkitekt MAA, associeret partner i Praksis Arkitekter. Ny pr. 1. september 2022. Udpeget af Byforeningen Odense
  • Nicolai Carlberg, etnolog og indehaver af Carlberg. Udpeget af Odense Kommune
  • Signe Cold, arkitekt MAA, partner i Entasis. Ny pr. 1. september 2022. Udpeget af Odense Kommune

Formand for udvalget er adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen.

 

Mødefrekvens og opgaver

Arkitekturrådet er et rådgivende organ uden beslutningskompetence. Medlemmerne mødes 4 gange om året og skal bidrage med:

  • anbefalinger om god arkitektur og byudvikling ud fra hver deres faglige vinkel og tilgang
  • bud på, hvordan kvaliteten i byudviklingen bliver bedre, så det bidrager til at skabe en by med gode fysiske rammer for vores hverdagsliv, fællesskaber og individuelle behov
  • anbefalinger til konkrete projekter eller planer på et tidligt stadie
  • input til en ny arkitekturstrategi for Odense.

Rådet sidder to år ad gangen.

 

By- og Kulturforvaltningen