Spring til indhold

Arkitekturrådet

Arkitekturrådets opgave er at rådgive Odense Kommune i arkitektoniske spørgsmål i byudviklingen og i enkeltsager.

Arkitekturrådet skal med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling bidrage til, at der fortsat er fokus på at sikre kvalitet i byplanlægningen.

 

Rådet skal understøtte By- og Kulturforvaltningens arbejde og de politiske beslutninger.

 

Tilmed skal rådet understøtte en helhedstænkning i byplanlægningen og bidrage til en merværdi i byens udvikling til glæde for byens borgere. 

 

Rådets medlemmer

Rådet består af 5 medlemmer: 

 • Jan Albrechtsen, arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten
 • Susanne Renée Grunkin, Landskabsarkitekt mdl,  projektleder og kompetenceleder Sustainability Arkitema Urban. Formand for Danske Landskabsarkitekter
 • Torben Thisted Jacobsen, Landinspektør og markedschef i LE34. Næstformand i Byggesocietetet, lokalafdeling Fyn
 • Nicolai Carlberg, Etnolog og medindehaver af Carlberg/Christensen
 • Hans Peter Svendler Nielsen, arkitekt og indehaver af konsulentfirmaet Svendler.

Formand for udvalget er adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen, Morten Møller Iversen.

 

Mødefrekvens og opgaver

Arkitekturrådet er et rådgivende organ uden beslutningskompetence. Medlemmerne mødes 4 gange om året og skal bidrage med:

 • anbefalinger om god arkitektur og byudvikling ud fra hver deres faglige vinkel og tilgang
 • bud på, hvordan kvaliteten i byudviklingen bliver bedre, så det bidrager til at skabe en by med gode fysiske rammer for vores hverdagsliv, fællesskaber og individuelle behov
 • anbefalinger til konkrete projekter eller planer på et tidligt stadie
 • input til en ny arkitekturstrategi for Odense.

 

Baggrund

I september 2018 besluttede Odense Byråd, at der skulle nedsættes et arkitekturråd og udarbejdes en ny arkitekturstrategi for Odense.

 

I maj 2019 blev Odenses første Arkitekturråd nedsat for 2 år.

Rådet er sammensat af:

 • 1 medlem udpeget af Akademisk Arkitektforening
 • 1 medlem udpeget af Danske Landskabsarkitekter
 • 1 medlem udpeget af Byggesocietetet
 • 2 medlemmer udpeget af Odense Kommune

By- og Kulturforvaltningen