Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2012

Fraværsliste for 2012.

Fraværsliste for møder i 2012

Årsag:

1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat

 

Navn 1 2 3 4 5 6

Samlet antal
fraværsdage

Anders W. Berthelsen
Jesper Kinch-Jensen 31/1
Steen Møller
Jeanette Sandberg Sørensen   10/1
31/1
28/2
23/4  
Lars Chr. Lilleholt 31/1
20/3
22/5
11/12
 
Per Berga Rasmussen 20/3
10/4
 
Poul William Falck
Kasper Westh      28/2           
Lene Junker (stedfortræder 
for Per Berga Rasmussen) 
    23/4           

Datoen for fraværet angives

By- og Kulturforvaltningen