Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2011

Fraværsliste for 2011.

Fraværsliste

Møder i 2011

Årsag:

Varetagelse af andet offentligt hverv
Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
Sygdom
Graviditet / barsel
Ferie
Uoplyst / privat
Samlet antal fraværsdage

Navn 1 2 3 4 5 6 7
Anders W.
Berthelsen
             
Jesper
Kinch-Jensen
             
Steen
Møller
21/6            
Jeanette
Sandberg
Sørensen
       8/11,
22/11,
6/12,
20/12
     
Lars Chr.
Lilleholt
4/10  8/11          
Per Berga
Rasmussen
                25/10          
Poul William
Falck
             
Kasper Westh              

Datoen for fraværet angives

By- og Kulturforvaltningen