Spring til indhold

Fraværsliste for 2021

Fravær i By-og-Kulturudvalgets møder i 2021

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

Navn 1 2 3 4 5 6 Fraværsdage i alt
Anders W. Berthelsen
Christoffer Lilleholt
Claus Houden

Kristian Guldfeldt

 18/5, 31/8         2
Maria Brumvig 9/2, 21/9 2
Niclas Turan Kandemir  18/5, 26/10         2
Søren Freiesleben    

Datoen for fraværet angives.

By- og Kulturforvaltningen