Spring til indhold

Fraværsliste for 2018

Fraværsliste for 2018.

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

 Navn 1 2 3 4 5 6 Fraværsdage i alt
Anders W. Berthelsen              
Brian Skov Nielsen 24/4           1

Claus Houden

(sygemeldt frem til 31/12 2018)

    24/4       1

Araz Khan

(stedfortræder for Claus Houden frem til 31/12 2018)

             
Jane Legind              

Kristian Guldfeldt

  27/2         1

Maria Brumvig

          25/9 1
Niclas Turan Kandemir              

 

Datoen for fraværet angives.

By- og Kulturforvaltningen