Spring til indhold

Mødedatoer 2016

Ældre- og Handicapudvalget afholder ordinære møder på nedenstående datoer i 2016 .

Første halvår 

26. januar

9. februar

1. marts

5. april

26. april

10. maj (ekstraordinært)

24. maj

21. juni

 

Andet halvår

30. august

27. september

11. oktober

8. november

22. november

13. december (kl. 16.00)

Ældre- og Handicapforvaltningen