Spring til indhold

Mødedatoer 2015

Ældre- og Handicapudvalget afholder ordinære møder på nedenstående datoer i 2015.

13. januar
27. februar (kl. 13.00 - afholdes i forlængelse af kvartalsmøde)

Vinterferie

17. februar
3. marts
24. marts
14. april
20. april - ekstraordinært
28. april
19. maj
9. juni
23. juni

Sommerferie

18. august
8. september
22. september
6. oktober

Efterårsferie

27. oktober
10. november
24. november
8. december

Ældre- og Handicapforvaltningen