Spring til indhold

Fraværsliste 2019

Oversigt over fravær.

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

Navn 2  3 Fraværsdage i alt
 Søren Windell              
 Abdinoor Adam Hassan              
 Anne-Mette Ebensgaard              
 Kasper Ejlertsen              
 Claus Skjoldborg Larsen    8/10  24/9        2
 Christel Gall              
 Sanne Skougaard Andersen              

Ældre- og Handicapforvaltningen