Spring til indhold

Udvalget for Boligområder og Tryg By

.

Byrådet besluttede den 24.11.2010 at nedsætte et rådgivende udvalg for Boligområder og Tryg By

Vision....

  • At lave en fælles ramme for det boligstrategiske arbejde og Tryg By, samt at sikre en god dialog og et tæt samarbejde med eksterne parter og aktører.
  • At udarbejde en fælles ramme på tværs af forvaltningerne, hvor der kan tænkes bredt og arbejdes for sammenhæng og synlige resultater
  • At etablere én indgang til kommunen for henvendelser vedr. boligområdet og tryg by
  • At skabe viljen til at handle og sikre sammenhæng omkring tryghed og indsatsen i boligområderne


Borgmesterforvaltningen