Spring til indhold

Mødedatoer 2013

.

Børn- og Ungeudvalget afholder møder i 2013 på følgende tirsdage kl. 8.30 i
Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1:

15. januar
29. januar

Vinterferie

26. februar
12. marts

Påskeferie

16. april

7. maj
21. maj

11. juni
25. juni

Sommerferie

20. august

3. september
24. september
8. oktober

Efterårsferie

29. oktober
12. november
3. december (mødet starter kl. 14.00)

Børn- og Ungeforvaltningen