Spring til indhold

Mødedatoer 2011

.

Børn- og Ungeudvalget afholder møder i 2011 på følgende tirsdage kl. 8.30 i
Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Blok 1:


18. januar
1. februar
15. februar

Vinterferie

8. marts
29. marts
12. april

Påskeferie

3. maj
17. maj
7. juni
21. juni

Sommerferie

23. august
6. september
20. september   AFLYST
4. oktober

Efterårsferie

25. oktober
8. november
22. november
6. december
20. december   (mødet starter kl. 14.00)

Børn- og Ungeforvaltningen