Spring til indhold

Mødedatoer 2012

.

Børn- og Ungeudvalget afholder møder i 2012 på følgende tirsdage kl. 8.30 i
Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Blok 1:

17. januar
31. januar

Vinterferie

28. februar
20. marts

Påskeferie

10. april
24. april

8. maj
22. maj
19. juni

Sommerferie

14. august
28. august
11. september
9. oktober

Efterårsferie

30. oktober
13. november
27. november
11. december (mødet starter kl. 14.00)

Børn- og Ungeforvaltningen