Spring til indhold

Mødedatoer 2012

.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2012 ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 8.30:

17. januar
31. januar

Vinterferie

28. februar
20. marts

Påskeferie

10. april
24. april
8. maj
22. maj
12. juni
19. juni

Sommerferie

14. august
28. august
11. september
AFLYST - 18. september - ekstraordinært møde
9. oktober

Efterårsferie

30. oktober - AFLYST
13. november
27. november
11. december

Ældre- og Handicapforvaltningen