Spring til indhold

Fraværsliste 2012

Fraværsliste 2012

Ældre- og Handicapudvalget:

Fravær ved møder i 2012
Årsag:
1 Varetagelse af andet offentligt hverv
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage

 

Navn
 Tina Bue Jensen     13/11
27/11
11/12
    22/5
 Helle Nielsen           19/6
11/9
2
 Merete Østerbye           10/4
12/6
2
 Dahir Jama Rooblec           8/5
28/8
 Kasper Westh           28/8
 Alex Ahrendtsen           22/5
12/6
11/9
 Jane Jegind              

Ældre- og Handicapforvaltningen