Spring til indhold

Fraværsliste 2011

.

Ældre- og Handicapudvalget:

Fravær ved møder i 2011
Årsag:
1 Varetagelse af andet offentligt hverv
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage

 

Navn 2
 Tina Bue Jensen    1/2 12/4       
 Olav Rabølle Nielsen*  25/10        3/5   2
 Helle Nielsen  6/12            1
 Merete Østerbye              
 Dahir Jama Rooblec  
     
 
 Kasper Westh**   22/11
6/9
        17/5  3
 Annette Blynel**              
 Alex Ahrendtsen 6/9           8/11
 Jane Jegind              

 

* Helle Nielsen indtrådte i Ældre- og Handicapudvalget pr. x dato i stedet for Olav Rabølle Nielsen, der indtrådte i Børn- og Ungeudvalget. 

** Annette Blynel er indtrådt i Ældre- og Handicapudvalget i perioden 1. december 2011 til 28. februar 2012 i stedet for Kasper Westh, der i samme periode er indtrådt i By- og Kulturudvalget.

Ældre- og Handicapforvaltningen