Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2012

Fraværsliste for 2012.

Fraværsliste

Møder i 2012

Årsag:

Varetagelse af andet offentligt hverv
Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
Sygdom
Graviditet / barsel
Ferie
Uoplyst / privat
Samlet antal fraværsdage

Navn 1 2 3 4 5 6 7
Anders W.
Berthelsen
             
Jesper
Kinch-Jensen
    31/1        
Steen
Møller
             
Jeanette
Sandberg
Sørensen
      10/1
31/1
28/2
23/4  
Lars Chr.
Lilleholt
31/1
20/3
22/5
11/12
           
Per Berga
Rasmussen
    20/3
10/4
       
Poul William
Falck
             
Kasper Westh   28/2          
Lene Junker (stedfortræder
for Per Berga Rasmussen)
  23/4          

Datoen for fraværet angives

Opdateret 11-01-2018

By- og Kulturforvaltningen