Spring til indhold

Uanmeldte kommunale tilsyn i Sundhedsforvaltningen

På denne side offentliggøres alle rapporter vedrørende uanmeldte kommunale tilsynsbesøg

Odense Kommunes tilsynspligt indebærer, at kommunen skal føre tilsyn med, at alle får den hjælp, som de har krav på (jf. Servicelovens § 83 personlig pleje og praktiske opgaver, § 86 genoptræning og vedligeholdende træning, § 103 beskæftigelsestilbud og § 104 aktivitets- og samværstilbud).

Der sættes fokus på, om opgaverne løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som kommunen har fastlagt. Der ses også på, om hjælpen skaber kvalitet og sammenhæng for borgerne. Tilsyn foretages både hos hjemmeboende og på plejecentre.

Formål med uanmeldte tilsyn

Tilsynenes formål er herudover at medvirke til en løbende udvikling af kvaliteten i indsatsene. Samt skal de bidrage til løsning af fælles udfordringer i Sundhedsforvaltningen.

Tilsynene lægger vægt på en god dialog og et godt samarbejde med ledelse, personale, borgere og pårørende. Odense Kommune bestemmer selv indholdet i tilsynene og hvorledes, de skal organiseres.

Se rapporterne for uanmeldte tilsyn

Der udarbejdes en kort dokumentation af tilsynets resultat efter hvert besøg. Politikere i Sundhedsudvalget vil blive orienteret ved hjælp af en opsamlingsrapport, som er tilgængelig nedenfor:

Sundhedsforvaltningen