Spring til indhold

Ældretilsyn for midlertidige pladser i Sundhedsforvaltningen

På denne side offentliggøres alle rapporter vedrørende Ældretilsyn.

Ældretilsynet skal ses som et supplement til de eksisterende tilsyn. Formålet er at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Ældretilsynet foretages på midlertidige pladser.

Tilsynet bliver udført af Styrelsen for patientsikkerhed. Det er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. Herunder for eksempel personlig og praktisk hjælp og madservice.

Resultatet af tilsynet dokumenteres i en rapport, der offentliggøres her på siden og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i 3 år. Derudover er rapporten tilgængelig i papirudgave på arbejdspladserne.

Sundhedsforvaltningen