Spring til indhold

Udbud & Kontraktstyring

Udbud & Kontraktstyring varetager koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb og rådgiver hele kommunen i indkøbsspørgsmål.

Udbud og Kontraktstyring varetager koordineringen af Odense Kommunes udbud og indkøb samt rådgiver hele kommunen i indkøbsspørgsmål.

Derudover sikrer kontoret en implementering af de politiske beslutninger, der har relation til kommunens indkøb og leverandørsamarbejde.

 

Arbejdsområder

 • Koordination og projektledelse af udbudsprocesser
 • Rådgivning om udbud, EU-udbud og indkøb generelt
 • Administration af indkøbsaftaler
 • Realisering af effektiviseringsgevinster
 • Indkøbs- og Udbudspolitik for Odense Kommune
 • Udvikling af elektronisk indkøbsportal og e-handel
 • Dialog med brancheorganisationer og erhvervsliv
 • Dialog med forvaltningsledelser og decentrale indkøbere
 • Udvikling af og indgåelse i indkøbsfællesskaber (SKI og KomUdbud)
 • Uddannelsesaktiviteter for kommunens indkøbsansvarlige
 • Undersøgelser og analyser vedrørende kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i Udbud & Kontraktstyring, er du velkommen til at kontakte:

Chef for Udbud og Kontraktstyring Cecilie Schwartz Førby, mobil 51 15 89 64.

 

 

Borgmesterforvaltningen