Spring til indhold

Valg af lokale til restauration

Når du har fundet et lokale, er der en række forhold, du skal være opmærksom på

Undersøg hvad der gælder for området og ejendommen, du gerne vil være i

Din mulighed for at indrette restauration afhænger af kommunens plan for området. I kommuneplanen og eventuelle lokalplaner kan du læse, hvilke typer erhverv du kan etablere i det område, du kigger på. Restauration falder under serviceorienteret erhverv.

Se den gældende kommuneplan for Odense Kommune her Find lokalplaner, byplanvedtægter, lokalplanforslag og restaurationsplanen for din adresse eller dit område 

Ud over dette, bør du allerede ved valg af lokaler se på, om de er egnet til den type restauration, du vil have, i forhold til naboer. Er der f.eks. tale om en musikcafe, kan boliger i de nærmeste ejendomme betyde, du ikke kan have ret høj musik. Hvis du skal lave mad, kan det være nødvendigt med en meget høj skorsten for at undgå lugtgener ved naboerne (den skal typisk op over tagryg på de nærmeste bygninger) – vil ejendommens ejer acceptere det?

 

Spørg kommunen, inden du skriver kontrakten under

Det er vigtigt, lokalet er godkendt til restauration af Odense Kommune. Det skal du afklare med Byggesag, inden du åbner.
Er lejemålet allerede godkendt til restauration, kræver det ikke en byggetilladelse til at drive restauration, medmindre du vælger at bygge om. Er lejemålet godkendt til andet formål fx butik eller kontor, skal du søge om byggetilladelse til at indrette restauration.

Vil det være muligt at installere de nødvendige foranstaltninger, der er påkrævet for at drive en restaurant? Fx fedtudskiller, udluftning, ventilation i forhold til rensning, lugtgener og støj.

Vær opmærksom på, du altid skal søge om tilladelse, hvis du ændrer på

  • Bærende konstruktioner (hvis du f.eks. etablerer et dørhul/murhul i en bærende væg)
  • De brandmæssige forhold (hvis du f.eks. nedlægger en flugtvej eller indretter et nyt køkken, der kommer til at ændre på flugtveje og brandudgange)
  • Lejemålets størrelse (hvis du f.eks. opdeler lejemålet i to)

Find eksisterende tegninger og byggetilladelser for din ejendom/dit lejemål i vores byggesagsarkiv  

Skal du foretage ombygninger?

Der er en del krav til indretning af restaurationer i bygningsreglementet. Dem skal du overholde. Det kan f.eks. være krav til støj, afløbsinstallationer, ventilation, arbejdsforhold for de ansatte, kundetoilet og handicapadgang.
Vores byggesagsbehandlere kan desværre ikke rådgive dig om dit byggeri, eller hjælpe dig med at lave din byggeansøgning eller dokumentation.
Er der behov for at foretage ombygninger, bør du derfor overveje at kontakte en privat byggeråder. En privat byggerådgiver kan hjælpe dig med at få overblik over de nødvendige ombygninger, og hvilke krav der stilles. Rådgiveren kan også hjælpe med byggeansøgning og færdigmelding af byggeriet.

 

Er bygningen fredet eller bevaringsværdig?

Du skal være opmærksom på, at ændringer i en fredet bygning – både små og store – kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen.
Det betyder, du ikke må flytte en skillevæg inden døre, opsætte et skilt på facaden eller lægge nyt tag uden tilladelse.
Er der tale om en bevaringsværdig bygning, er det kun arbejde, der omfatter bygningens ydre, der kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen.
Undersøg om bygningen er fredet eller bevaringsværdig på Kulturstyrelsens hjemmeside

Brug for hjælp til at finde den rette lokation?

Har du brug for hjælp til at finde et egnet lokale til din restauration, kan ErhvervsKontakten lave en mæglersøgning. De samarbejder med byens erhvervsmæglere og kan derfor give dig et overblik over, hvilke muligheder der er med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Læs mere om ErhvervsKontaktens tilbud om mæglersøgning.

 

By- og Kulturforvaltningen