Spring til indhold

Hjemløsetælling 2022 - Odensetal

Hjemløsheden i Odense er væsentligt lavere end både i hovedstaden og Aarhus, også relativt set i forhold til indbyggertallet. Læs mere om tallene på landsplan og i Odense.

Den seneste optælling af hjemløse viser, at der er 5789 borgere i hjemløshed i Danmark. I Odense er tallet 117 hjemløse personer. Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom. Det betyder, at det er en gruppe af meget udsatte borgere, hvis liv kan være vanskeligt og kaotisk, og hvor det kræver særlig indsats at hjælpe de berørte.

 

Hjemløsetælling 2022 nøgletal 

Hjemløsetællingen er foretaget i uge 6 i 2022 og er således et øjebliksbillede. Der er foretaget hjemløsetællinger hvert fjerde år siden 2009.

 

Hjemløse på landsplan

 • På landsplan var der i 2002: 5789 hjemløse personer.
 • Siden 2019 er der sket et fald på 11%, men samlet set har der været en stigning på 15% siden 2009
 • Antallet af unge under 25 år er faldet med 27% siden 2019.
 • Antallet af unge mellem 25-29 år er faldet med 7% siden 2019
 • En lille stigning i gruppen af hjemløse over 60 år.
 • Den ældre gruppe benytter i større grad herberger og varmestuer, mens de unge overnatter hos familie og venner.
 • 60% af de hjemløse borgere har en psykisk sygdom, og omkring to tredjedele har misbrugsproblemer. Der er 85 % af de hjemløse, der enten har en psykisk sygdom, misbrug eller begge dele.

 

Hjemløse i Odense

 • I Odense var der i 2022: 117 hjemløse personer
 • 84 personer opholder sig i Odense, 33 personer opholder sig i andre kommuner
 • Siden 2019 har der været et fald på 6% i antallet af hjemløse i Odense
 • Siden 2009 har det samlede fald af hjemløse i Odense været på 44%
 • Aldersfordelingen af hjemløse unge under 25 år er i Odense på 6%, mens det på landsplan er 14%
 • Aldersfordelingen af hjemløse unge mellem 25-29 år er i Odense på 10%, mens det på landsplan er 15%

 

Sammenfatning

Omfanget af hjemløsheden i Odense er væsentligt lavere end både i hovedstaden og Aarhus, også relativt set i forhold til indbyggertallet. I Odense er der 0,6 hjemløse borgere pr. 1.000 indbyggere mod 2,1 i København, 0,8 på Frederiksberg, 1,4 i Århus og 1,3 i Aalborg.

Vores Housing First indsats er i høj grad med til at understøtte, at vi har reduceret omfanget af hjemløshed i Odense. Det kan ses på vores fastholdelsesgrad, hvor vi i årene 2010-2018 har haft 523 boligplaceringer. 80 % er stadig i egen bolig. Hertil kommer en stor reduktion i fogedudsættelser: Fra 356 fogedudsættelser i 2009 til 116 i 2021.

 

Vil du vide mere?

Vil du læse mere om hjemløsetællingen på landsplan og i Odense? Så send en mail til housingfirst@odense.dk og få tilsendt uddybende materiale.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen