Spring til indhold

Det Grønne Råds medlemmer

Du finder Det Grønne Råds medlemmer herunder.

Forening

Navn

Friluftsrådet Per Arne Simonsen
Fynsk Landbrug Ib W. Jensen
Danmarks Jægerforbund Niels Bloch Larsen
Danmarks Naturfredningsforening    Mogens Agergaard
Naturstyrelsen, Fyn Jens Harrekilde
Dansk Skovforening Torben C. Bille-Brahe
Odense Bys Museer Anders Myrtue
Dansk Ornitologisk Forening Kurt Due Johansen
Dansk Botanisk Forening, Fyn Henrik Tranberg

SIKO – det lokale idrætsråd

Dennis Witek

Danmarks Sportsfiskerforbund Peter Hansen

 

 

Politikere

Odense Kommune Mathilda Printzlau-Paulsen, Formand for Det Grønne Råd
Odense Kommune Christel Gall, Næstformand for Det Grønne Råd

Embedsmænd

Erhvev og Bæredygtighed Afdelingschef Boie Skov Frederiksen
Vand og Natur        Kontorchef Anders Dalgaard Christensen
Byplan Merete Hvid Dalnæs
Vand og Natur Biolog Heidi Kastrup Christensen
Park og Vej

Skovforvalter Thomas Dalgaard

By- og Kulturforvaltningen