Spring til indhold

Det Grønne Råds medlemmer

Oversigt over medlemmer af Det Grønne Råd.

Forening

Navn

Friluftsrådet Per Arne Simonsen
Fynsk Landbrug Ib W. Jensen
Danmarks Jægerforbund Rasmus Kristensen
Danmarks Naturfredningsforening Kjeld Sandby Hansen
Danmarks Sportsfiskerforbund Peter Hansen
Naturstyrelsen, Fyn Jens Harrekilde
Dansk Skovforening Torben C. Bille-Brahe
Dansk Ornitologisk Forening Kurt Due Johansen
Dansk Botanisk Forening, Fyn Henrik Tranberg
SIKO - det lokale idrætsråd Dennis Witek

Politikere

Odense Kommune Rikke Beider, Formand for Det Grønne Råd
Odense Kommune Line Mørk, Næstformand for Det Grønne Råd

Embedsmænd

Natur og Miljø Afdelingschef Morten Olesen
Natur og Klima Kontorchef Anders Dalgaard Christensen
Byplan Merete Hvid Dalnæs
Natur og Klima Biolog Heidi Kastrup Christensen
Park og Vej

Skovforvalter Thomas Dalgaard

Klima- og Miljøforvaltningen