Spring til indhold

Uddannelsesforum

Uddannelsesforum er et samarbejdsforum, der arbejder for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesforum er et samarbejdsforum mellem ungdomsuddannelserne og Odense Kommune. Samarbejdsforum arbejder for at øge antallet af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse. 

 

I Uddannelsesforum mødes rådmændene fra Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med institutionslederne for de ti store ungdomsuddannelser i byen.

 

Vi deler viden, koordinerer indsatsområder og samarbejder om fælles mål og konkrete indsatser. Vores primære fokus er at støtte unge, der er i risiko for frafald, så de kan fastholdes og gennemføre deres ungdomsuddannelse.

 

Samarbejdsforum opererer på tværs national lovgivning og lokale politikker

Uddannelsesforum er en integreret del af det uddannelsespolitiske landskab, hvor vi opererer sammen med en række andre fora, der er opstået i et krydsfelt mellem national lovgivning, aftaler og Odense Kommunes politikker og strategier.

Emnerne kan fx omfatte sundhedstemaer som røgfri skole og alkoholpolitik såvel som udfordringer, der relaterer sig til at fastholde unge i ungdomsuddannelserne.

En af de aftaler, som Samarbejdsforum har indgået, er partnerskabsaftalen for Mere Fællesskab - Mindre Alkohol. Aftalen tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og er blevet til med inddragelse af en bred gruppe af unge på tværs af ungdomsuddannelserne i Odense Kommune.

 

Partnerskabsaftale for Mere Fællesskab – Mindre Alkohol

Aftalen rammesætter, hvordan man på tværs af ungdomsuddannelserne arbejder med at fremme de unges fællesskab på ungdomsuddannelsen - uden alkohol som omdrejningspunkt. Aftalen forpligter blandt andet ungdomsuddannelserne til at lave en alkoholpolitik sammen med de unge. Læs pressemeddelelse og partnerskabsaftalen for Mere Fælleskab - Mindre Alkohol her. 

 

Uddannelsesforums medlemmer

 Navn Kontakt
 Christoffer Lilleholt, Rådmand, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
lilleholt@odense.dk
 Susanne Crawley Larsen, Rådkvinde Børn- og Ungeforvaltningen sucl@odense.dk
 Tommy Hummelmose, Rådmand, Sundhedsforvaltningen thu@odense.dk
 Susan Mose, Rektor, Sct. Knuds Gymnasium su@sctknud-gym.dk
 Lone Bjørndal Thomsen, Rektor, Odense Katedralskole lt@odensekatedralskole.dk

 Dorthe Wang, Direktør, Tietgen dowa@tietgen.dk
 Gitte Bargholt, Direktør, Kold College giba@koldcollege.dk
 Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole lbh@sde.dk
 Rikke Skov Nielsen, Forstander, HF & VUC FYN ris@vucfyn.dk
 Morten Lindegaard Banke Rasmussen, Rektor, Mulernes Legatskole mlbr@mulerne-gym.dk 
 Brian Linke, Rektor, Tornbjerg Gymnasium bl@tornbjerg-gym.dk
 Gitte Lykkehus, Rektor, FGU FYN gly@fgufyn.dk
 Gunna Funder, Direktør, SOSU-Fyn gufu@sosufyn.dk
 Nikolaj Juul Jørgensen, Skolechef, Børn- og Ungeforvaltningen njj@odense.dk
 Jane Findahl Lindskov, Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen janfl@odense.dk 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen