Spring til indhold

Søgetal og måltal for ungdomsuddannelser

En gang årligt fastsættes måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene fastsættes i tre kategorier: Erhvervsuddannelserne, både eud og eux, Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige og øvrige.

Søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser fra grundskolen 2015-2020 

 

Andel ansøgning År          
Uddannelsesgruppe 2015  2016 2017 2018 2019 2020
Forberedende uddannelser/FGU*   1,3% 1,2% 1,1% 1,8% 2,7%
Øvrige ungdomsuddannelser/STU**  1,1%  1,4% 1,3% 1,4% 1,3%  1,4%
Gymnasiale uddannelser ***  76,% 75,3% 79,0% 77,9% 73,7% 74,3%
Erhvervsuddannelser 15,9%  17,1% 15,0% 16,3% 17,4% 17,0%
Øvrigt**** 6,4% 5,0% 3,6% 3,3% 5,7% 4,6%

 

**Til og med 2018 bestod ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af EGU, KUU og STU. Fra og med 2019 består ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af STU.
***Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX.
****Øvrigt omfatter ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andet.
Som følge af afrunding summer de angivne søgetal ikke nøjagtig til 100 % . 

 

Måltal for søgning til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser fra grundskolens 9. og 10. klasser – 2021-2025

(vækstrate: 0,5 procentpoint/år).

I procent Søgning 2020 Søgning 2021 Måltal 2022  Måltal 2023 Måltal 2024 Måltal 2025
Erhvervsuddannelser  16,9% 15,9% 16,8% 17,7% 18,6 19,5%
Gymnasiale uddannelser  74,7% 76,2% 74,7% 73,8% 72,9% 72,0%
Øvrige*  8,4% 7,9% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

 

Note: Måltal er vedtaget af Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses – og Socialudvalget d. 1. juni 2021. Måltallene retter sig mod erhvervsuddannelser, sammenholdt med de korresponderende måltal for søgningen til gymnasieuddannelserne, og med * angivelse af samle-kategorien ’Øvrige’, som er udregnet som et gennemsnit for kategorierne STU, FGU og kategorien ’Øvrigt’, som består af ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andet. Som følge af afrunding summer de angivne søgetal ikke nøjagtig til 100 % .

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen