Spring til indhold

Søgetal og måltal for ungdomsuddannelser

Her kan du se, hvordan søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse fordeler sig. Du kan også se måltal for søgning til erhvervsuddannelserne, som fastsættes af Børne- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget en gang årligt.

Søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser fra grundskolen 2018-2023 

 

Andel ansøgning  År  År  År  År  År  År
Uddannelsesgruppe 2018 2019 2020  2021 2022  2023
Forberedende uddannelser/
FGU*
1,1% 1,8% 2,7%  1,4%  1,7% 1,4 %
Øvrige ungdomsuddannelser/
STU**
1,4% 1,3%  1,4%  1,1%  1,2% 0,6 %
Gymnasiale uddannelser*** 77,9% 73,7% 74,3%  76,2%  75,9% 77,9 %
Erhvervsuddannelser 16,3% 17,4% 17,0%  15,9%  15,1% 16,2 %
Øvrigt**** 3,3% 5,7% 4,6%  5,5%  6,1% 3,9 %

 

**Til og med 2018 bestod ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af EGU, KUU og STU. Fra og med 2019 består ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af STU.

***Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX.
****Øvrigt omfatter ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andet.

Som følge af afrunding summer de angivne søgetal ikke nøjagtig til 100 % 

 

Måltal for søgning til erhvervsuddannelser fra grundskolens 9. og 10. klasser – 2024

(vækstrate: 1,3 procentpoint/år).

I procent Måltal 2024
Erhvervsuddannelser 17,5

 

Note: Måltal er vedtaget af Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 6. juni 2023.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen