Spring til indhold

Søgetal og måltal for ungdomsuddannelser

Her kan du se, hvordan søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse fordeler sig. Du kan også se måltal for søgning til ungdomsuddannelserne, som fastsættes af Børne- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget en gang årligt.

Søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser fra grundskolen 2017-2022 

 

Andel ansøgning  År          
Uddannelsesgruppe 2017 2018 2019 2020  2021 2022 
Forberedende uddannelser/FGU* 1,2% 1,1% 1,8% 2,7%  1,4%  1,7%
Øvrige ungdomsuddannelser/STU**  1,3% 1,4% 1,3%  1,4%  1,1%  1,2%
Gymnasiale uddannelser *** 79,0% 77,9% 73,7% 74,3%  76,2%  75,9%
Erhvervsuddannelser 15,0% 16,3% 17,4% 17,0%  15,9%  15,1%
Øvrigt**** 3,6% 3,3% 5,7% 4,6%  5,5%  6,1%

 

**Til og med 2018 bestod ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af EGU, KUU og STU. Fra og med 2019 består ’Øvrige ungdomsuddannelser’ af STU.
***Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX.
****Øvrigt omfatter ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andet.
Som følge af afrunding summer de angivne søgetal ikke nøjagtig til 100 % . 

 

Måltal for søgning til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser fra grundskolens 9. og 10. klasser – 2023-2027

 

Måltallene fastsættes i tre kategorier: Erhvervsuddannelser (både eud og eux), Gymnasiale uddannelser (både 2- og 3-årige) og øvrige.

 

(vækstrate: 0,5 procentpoint/år).

I procent  Måltal 2023 Måltal 2024 Måltal 2025  Måltal 2026  Måltal 2027
Erhvervsuddannelser 17,7% 18,6 19,5%  20,3% 21,6% 
Gymnasiale uddannelser 73,8% 72,9% 72,0%  71,2% 69,9% 
Øvrige* 8,5% 8,5% 8,5%  8,5%  8,5%

 

Note: Måltal er vedtaget af Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 1. juni 2021. Måltallene retter sig mod erhvervsuddannelser, sammenholdt med de korresponderende måltal for søgningen til gymnasieuddannelserne, og med * angivelse af samle-kategorien ’Øvrige’, som er udregnet som et gennemsnit for kategorierne STU, FGU og kategorien ’Øvrigt’, som består af ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andet. Som følge af afrunding summer de angivne søgetal ikke nøjagtig til 100 % .

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen