Spring til indhold

Proces- og Industrioperatør

Har du en faglært uddannelse som proces- eller industrioperatør, eller har du ufaglært erfaring som produktions- eller fabriksmedarbejder, så tilmeld dig denne kandidatbank

PROCES-/ INDUSTRIOPERATØR

KOMPETENCER - PROCESOPERATØR

Som procesoperatør betjener du automatiske maskinanlæg i industriproduktion. Anlæggene består af store og mindre enkeltmaskiner, der er bygget sammen. Dit arbejde består af daglig vedligeholdelse af procesanlæggene. Du overvåger driften af anlæggene og sikrer, at den rigtige mængde og kvalitet bliver produceret.

 

Der bruges ofte meget avanceret og kostbar teknologi til maskinanlæggene. Anlæggene i procesindustrien kører ofte i døgndrift, og du skal derfor regne med at have skifteholdsarbejde.

 

KOMPETENCER - INDUSTRIOPERATØR

Som industrioperatør betjener og overvåger du produktionsanlæg i industrivirksomheder. Du skal finde fejl og reparere anlæggene og være med til at kontrollere kvaliteten af produkterne.

 

Du kan typisk få arbejde i industrivirksomheder, hvor du skal betjene og overvåge maskiner og anlæg, der normalt er styret af computere. Det kan være fabrikker inden for alle industrigrene - f.eks. tekstil- og beklædning, træindustri, fødevareindustri, kabel- og tovværksindustri, jern- og metalindustri m.v.

 

KOMPETENCER - KORT FORTALT

  • Truckkørsel
  • Produktionserfaring
  • Maskinbetjening
  • Indstillet på skifteholdsarbejde
  • God fysik • Gode samarbejdsevner
  • IT-kompetencer på brugerniveau

KONTAKT

Industribranchen

Virksomhed & Arbejdskraft, Odense Kommune

 

Mail: itlbbank@odense.dk

Telefon: 63 75 63 63

 

Tilmeld dig Industri kandidatbanken

Tilbage til oversigten

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen