Spring til indhold

Marienlund Dagcenter

Marienlund dagcenter er for borgere, som er visiteret til et aktivitetstilbud gennem Odense kommune.

Dagcenteret er del af et rehabiliterende forløb, og indeholder deltagelse i forskellige relevante aktiviteter.
Disse aktiviteter kan være: Gymnastik, konditions- og motionstræning, dagligdags aktiviteter, hobbyaktiviteter, sociale aktiviteter, kulturelle aktiviteter, udeliv og andet. 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i borgerens mål og ønsker, og man bliver visiteret til det antal dage pr. uge, som svarer til ens behov.

Der er plads til 33 brugere pr. dag, fordelt på halvdags- og heldagstilbud, alle ugens hverdage.

 

Personalet

Personalet er tværfagligt sammensat, og består af følgende faggrupper: Social- og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut og køkkenpersonale.

 

Transport

Hvis man ikke har mulighed for selv at varetage transport til og fra dagcenteret, kan man blive visiteret til et kørselstilbud med egenbetaling. For mere information herom, kontakt Mobil i Odense.


Har du behov for yderligere information, kontakt da Marienlund Dagcenter. (se kontaktboksen) Ønsker du at ansøge om et aktivitetstilbud, skal du kontakte Indgangen.
 

Ældre- og Handicapforvaltningen