Spring til indhold

Valgdeltagelse

Ved folketingsvalget 2005 blev der inklusive blanke og ugyldige stemmer afgivet 115.750 stemmer. Den samlede stemmeprocent var 83,2% mod 84,5% ved sidste folketingsvalg.

 

Tabel 5. Valgdeltagelsen ved de seneste tre Folketingsvalg fordelt på kredse

 

 

1998

2001

2005

Kreds

Afgivne stemmer

Stemme- procent

Afgivne stemmer

Stemme- procent

Afgivne stemmer

Stemme- procent

1. Kreds (øst)

39.850

82,2

38.919

80,9

38.644

79,7

2. Kreds (vest)

36.043

86,2

35.549

86,1

34.897

84,1

3. Kreds (syd)

43.216

86,7

42.783

86,7

42.209

85,7

             

I alt

119.109

85,0

117.251

84,5

115.750

83,2

 

I 1. kreds (øst) blev der afgivet 38.644 stemmer, hvilket svarer til en vælgerdeltagelse på 79,7%. I 2. kreds (vest) afgav 34.897 vælgere deres stemme, svarende til en stemmeprocent på 84,1%. I Odenses største valgkreds, 3. kreds (syd), stemte i alt 42.209, svarende til en stemmeprocent på 85,7%.

 

Tabel 6, på næste side, viser valgdeltagelsen fordelt på de enkelte afstemningssteder.

 

Stemmeprocenten var størst i Allesø Forsamlingshus hvor 92,4% af områdets 327 vælgere stemte til valget. Af de større afstemningsområdet (mere end 4.000 vælgere) var valgdeltagelsen størst på Sct. Knuds Gymnasium, hvor 90,9% af områdets 4.008 vælgere afgav stemme.

 

Lavest var vælger tilslutningen på Humlehaveskolen, hvor kun 71,6% valgte at afgive deres stemme.

 

Tabel 6. Valgdeltagelse fordelt på afstemningssteder

 

Afstemningssted

Antal vælgere

Gyldige stem-
mer

Blanke stem-
mer

Andre ugyl-
dige stem-
mer

Valg-
del- tagelse

Stem-
mepro-
cent

1. Kreds (Øst)

           

101

Østre Kulturcenter

8.623

6.712

46

15

6.773

78,5

102

Skt. Hans Skole

7.217

5.855

34

16

5.905

81,8

103

Risingskolen

2.990

2.361

16

6

2.383

79,7

104

Munkebjergskolen

7.640

6.091

51

9

6.151

80,5

105

Kragsbjergskolen

5.475

4.186

25

11

4.222

77,1

106

Agedrup Skole

2.125

1.866

8

2

1.876

88,3

107

Fjordager Hallen

3.218

2.687

13

10

2.710

84,2

108

Åsum Forsamlingshus

347

301

1

1

303

87,3

109

Fraugde Fritidscenter

1.628

1.346

10

3

1.359

83,5

110

Davinde Forsamlingshus

272

245

3

0

248

91,2

135

Humlehaveskolen

5.336

3.799

12

11

3.822

71,6

136

Tornbjerg Gymnasium

3.604

2.854

30

8

2.892

80,2

I alt 1. kreds

48.475

38.303

249

92

38.644

79,7

2. Kreds (Vest)

           

211

Jernbanegade Skole

6.946

5.685

42

13

5.740

82,6

212

Højstrupskolen

7.719

5.920

51

22

5.993

77,6

213

Lumby Forsamlingshus

812

711

2

1

714

87,9

214

Stige Skole

4.832

4.030

21

11

4.064

84,1

215

Allesø Forsamlingshus

327

300

1

1

302

92,4

216

Spurveskolen

2.373

1.997

6

3

2.006

84,5

217

Kroggårdsskolen

5.026

4.309

22

6

4.337

86,3

218

Tarup Skole

4.527

3.989

14

6

4.009

88,6

219

Paarup Forsamlingshus

3.198

2.704

8

4

2.716

84,9

220

Koruphallen

3.617

3.162

23

4

3.189

88,2

221

Ubberudhallen

1.701

1.449

14

2

1.465

86,1

222

Ravnebjerg Forsamlingshus

412

361

0

1

362

87,9

I alt 2. kreds

41.490

34.619

204

74

34.897

84,1

3. Kreds (Syd)

           

323

Rådhuset

9.338

7.633

57

14

7.704

82,5

324

Sct. Knuds Gymnasium

4.008

3.618

21

6

3.645

90,9

325

Rosengårdsskolen

5.552

4.594

35

9

4.638

83,5

326

Sanderumhallen

8.243

7.111

34

13

7.158

86,8

327

Brændekilde Forsamlingshus

358

309

2

0

311

86,9

328

Rasmus Rask Skolen

3.255

2.886

19

2

2.907

89,3

329

Tingløkkeskolen

4.829

4.085

27

13

4.125

85,4

330

Dalumskolen

6.768

5.674

33

16

5.723

84,6

331

Stenløse Forsamlingshus

2.714

2.324

11

6

2.341

86,3

332

Fangel Forsamlingshus

697

624

7

1

632

90,7

333

Højby Skole

2.997

2.591

12

6

2.609

87,1

334

Tingkærskolen

471

415

1

0

416

88,3

I alt 3. kreds

49.230

41.864

259

86

42.209

85,7

             

Odense Kommune i alt

139.195

114.786

712

252

115.750

83,2Borgmesterforvaltningen