Spring til indhold

Folketingsvalget 2005

Folketingsvalget 2005

Tirsdag den 18. januar 2005 udskrev statsminister, Anders Fogh Rasmussen, folketingsvalg. Valget blev afholdt tirsdag d. 8. februar.

 

Denne side omhandler valgstatistik for folketingsvalget 2005 i Odense Kommune.

 

Denne side omfatter valgresultater for:

  • Hele kommunen
  • De tre valgkredse
  • De enkelte afstemningssteder

Valgkredse og afstemningssteder

 

Odense Kommune er opdelt i tre opstillingskredse, som skitseret på nedenstående kort. Disse opstillingskredse er igen opdelt i 36 forskellige afstemningssteder - 12 for hver valgkreds.

 

Figur 1. Valgkredse og afstemningssteder i Odense Kommune 2005

 

 Kort over valgkredse og afstemningssteder, Odense 2005

 

 

 

Tabel 1. Valgkredse og afstemningssteder i Odense Kommune 2005  

 

1. Kreds

2. Kreds

3. Kreds

Kode

Afstemningssted

Kode

Afstemningssted

Kode

Afstemningssted

101

Østre Kulturcenter

211

Jernbanegade Skole

323

Rådhuset

102

Skt. Hans Skole

212

Højstrupskolen

324

Sct. Knuds Gymnasium

103

Risingskolen

213

Lumby Forsamlingshus

325

Rosengårdsskolen

104

Munkebjergskolen

214

Stige Skole

326

Sanderumhallen

105

Kragsbjergskolen

215

Allesø Forsamlingshus

327

Brændekilde Forsamlingshus

106

Agedrup Skole

216

Spurvelundskolen

328

Rasmus Rask Skolen

107

Fjordager Hallen

217

Kroggårdsskolen

329

Tingløkkeskolen

108

Åsum Forsamlingshus

218

Tarup Skole

330

Dalumskolen

109

Fraugde Fritidscenter

219

Paarup Forsamlingshus

331

Stenløse Forsamlingshus

110

Davinde Forsamlingshus

220

Koruphallen

332

Fangel Forsamlingshus

135

Humlehaveskolen

221

Ubberudhallen

333

Højby Skole

136

Tornbjerg Gymnasium

222

Ravnebjerg Forsamlingshus

334

Tingkærskolen

 

Odense Kommune er en del af Fyns Amtskreds, som ud over 3 valgkredse, består af Kerteminde-, Middelfart-, Otterup-, Nyborg-, Svendborg- og Faaborg valgkreds.

 

Stemmeberettigede personer

 

En hver person har valgret til Folketinget:

hvis vedkommende har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6. 

Tabel 2. Antal vælgere ved de sidste 3 Folketingsvalg i Odense

 

Kreds

1998

2001

2005

1. Kreds (Øst)

48.475

48.083

48.475

2. Kreds (Vest)

41.827

41.308

41.490

3. Kreds (Syd)

49.869

49.362

49.230

       

I alt

140.171

138.753

139.195


Der var 139.195 stemmeberettigede personer i Odense Kommune til folketingsvalget i 2005, mod 138.753 personer ved folketingsvalget i 2001. Fyns Amtskreds omfattede i alt 357.781 personer med stemmeret til valget i 2005.  

 

Tabel 3. Den relative aldersfordeling af de stemmeberettigede vælgere i de tre valgkredse pr. 1.1. 2005

 

Aldersgrupper

1. kreds

2. kreds

3. kreds

Samlet

 

-------I procent------

18-19 år

2,8

2,9

3,0

2,9

20-3 4 år

36,5

27,3

26,6

30,3

35-49 år

25,9

26,7

26,9

26,5

50-64 år

19,8

25,8

26,2

23,9

65-79 år

11,9

15,5

14,7

13,9

Over 80 år

5,8

4,7

5,7

5,4

         

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0


Af tabel 3 fremgår det, at vælgerskaren ikke aldersmæssigt set fordeler sig ens i de tre valgkredse.

  

Opstillede kandidater til Folketingsvalget

 

Ved folketingsvalget 2005 opstillede i alt 79 kandidater i valgkredsene i Odense Kommune fordelt på 10 partier. Ingen kandidater stillede op uden for parti. Ved valget i 2001 opstillede 83 kandidater, fordelt på 10 partier. Ingen af de 83 kandidater stillede op uden for parti.  

  

Tabel 4. Kandidater fordelt på opstillingslister og køn i Odense Kommune

 

Liste

Mænd

Kvinder

I alt

A:

Socialdemokratiet

6

3

9

B:

Det Radikale Venstre

5

4

9

C:

Det Konservative Folkeparti

7

2

9

D:

Centrum-Demokraterne

7

2

9

F:

Socialistisk Folkeparti

4

5

9

K:

Kristendemokraterne

5

1

6

M:

Minoritetpartiet

3

0

3

O:

Dansk Folkeparti

5

4

9

V:

Venstre

5

3

8

Ø:

Enhedslisten

5

3

8

Kandidater i alt

52

27

79 

 

 

Borgmesterforvaltningen