Spring til indhold

Byrådsvalget 2005

Tirsdag den 15. november 2005 gik vælgerne i Danmark til stemmeurnerne for at indgive deres stemme til byråds- og regionsrådsvalget. På grund af kommunalreformen, var valget historisk. Danskerne skulle for første gang vælge medlemmer til de nye regionsråd. I Odense havde borgerne således muligheden for at vælge politikere til Region Syddanmark.

 

I modsætning til valget i 2001, afholdtes der ikke denne gang folketingsvalg samme dag. Erfaringer fra tidligere viser, at stemmeprocenten ofte er lavere end hvis folketings- og kommunalvalg afholdes på samme tid.

 

Denne side omhandler valgstatistik for byrådsvalget 2005 i Odense Kommune, hvorfor den bl.a. vil indeholde valgresultaterne for:

  • hele kommunen,
  • de tre valgkredse og
  • de enkelte afstemningssteder.

 

 

 

Opstillingskredse og afstemningssteder

 

Odense Kommune er opdelt i tre opstillingskredse, som er skitseret på nedenstående kort. Disse opstillingskredse er igen opdelt på 36 afstemningssteder - 12 afstemningssteder for hver opstillingskreds.

 

Figur 1. Opstillingskredse og afstemningssteder i Odense Kommune 2005

 

Kort over opstillingskredse og aftsemningssteder

 

Tabel 1. Opstillingskredse og afstemningssteder i Odense Kommune   

1. Kreds

2. Kreds

3. Kreds

Nr.

Afstemningssted

Nr.

Afstemningssted

Nr.

Afstemningssted

101

Østre Kulturcenter

211

Jernbanegade Skole/VUC

323

Rådhuset

102

Skt. Hans Skole

212

Højstrupskolen

324

Sct. Knuds Gymnasium

103

Risingskolen

213

Lumby Forsamlingshus

325

Rosengårdskolen

104

Munkebjergskolen

214

Stige Skole

326

Sanderumhallen

105

Kragsbjergskolen

215

Allesø
Forsamlingshus

327

Brændekilde
Forsamlingshus

106

Agedrup Skole

216

Spurvelundskolen

328

Rasmus Rask Skolen

107

Fjordager Hallen

217

Kroggårdskolen

329

Tingløkkeskolen

108

Åsum Forsamlingshus

218

Tarup Skole

330

Dalumskolen

109

Fraugde Fritidscenter

219

Paarup Forsamlingshus

331

Stenløse Forsamlingshus

110

Davinde Forsamlingshus

220

Koruphallen

332

Fangel Forsamlingshus

135

Humlehaveskolen

221

Ubberudhallen

333

Højby Skole

136

Tornbjerg Skole

222

Ravnebjerg Forsamlingshus

334

Tingkærskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Til top

Stemmeberettigede personer

 

Enhver person har valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet, hvis vedkommende på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen eller regionen, og derudover enten

 

1) har dansk indfødsret,

2) er statsborger i en af de øvrige medlemslande i EU,

3) er statsborger i Island eller Norge eller

4) uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de seneste 3 år forud for valgdagen.

 

Tabel 2. Antal stemmeberettigede vælgere ved de seneste 3 byrådsvalg i Odense Kommune   

Kreds

1997

2001

2005

1. Kreds (Øst)

51.699

51.728

53.189

2. Kreds (Vest)

43.051

42.582

43.173

3. Kreds (Syd)

51.343

50.629

50.907

I alt

146.093

144.939

147.269


Der var 147.269 stemmeberettigede personer ved byrådsvalget i 2005 mod 144.939 i 2001 Antallet af stemmeberettigede vælgere er derfor steget med 2.330 personer siden 2001.

 

Tabel 3. Den relative aldersfordeling af de stemmeberettigede vælgere i de

tre valgkredse pr. 1.1. 2005   

Aldersgrupper

1. kreds

2. kreds

3. kreds

Samlet

 

-------I procent------

18-19 år

2,9

2,9

3,1

3,0

20-34 år

36,4

26,9

26,3

30,0

35-49 år

25,8

26,8

26,7

26,4

50-64 år

20,1

26,0

26,4

24,1

65-79 år

11,8

15,6

14,8

14,0

Over 80 år

5,8

4,7

5,8

5,5

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0


Af tabel 3 fremgår det, at de stemmeberettigede aldersmæssig fordeler sig forskelligt i de tre valgkredse.

Til top

Opstillingsliste til byrådsvalget

 

Byrådet består af 29 medlemmer, som vælges for en fire-årig periode. Valgperioden løber fra 1. januar 2006 til 31. december 2009.

 

Ved byrådsvalget 2005 opstillede 162 kandidater fordelt på 12 opstillingslister. Ved byråds- valget 2001 opstillede 153 kandidater fordelt på 13 opstillingslister. Tyve af byrådets siddende medlemmer genopstillede ved byrådsvalget 2005.

 

Tabel 4. Kandidater fordelt på opstillingslister   

Opstillingslister

Kandidater

A:

Socialdemokratiet

25

B:

Det Radikale Venstre

22

C:

Det Konservative Folkeparti

23

D:

Centrumdemokraterne

5

F:

Socialistisk Folkeparti

20

G:

Grundejerlisten

3

I:

Frit Danmark - Folkebevægelsen mod indvandring

6

K:

Kristendemokraterne

5

N:

Borgerlisten i Odense

11

O:

Dansk Folkeparti

7

V:

Venstre, Danmarks Liberale Parti

15

Ø:

Enhedslisten, De Rød-Grønne

20

Kandidater i alt

162


Der blev indgået 4 valgforbund:

  • Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (F+Ø)
  • Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne (B+K)
  • Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Grundejerlisten (C+V+O+G)
  • Centrumdemokraterne og Borgerlisten (D+N).

 

Derudover opstillede Socialdemokratiet (A) og Frit Danmark (I) alene.

 

11 ud af de 12 opstillingslister anvendte sideordnet opstilling - dvs. antallet af personlige stemmer var afgørende for, hvilke kandidater der opnåede mandat. Liste A opstillede - i modsætning til resten - efter partiliste, hvorfor deres listestemmer blev fordelt ud på kandidaterne afhængigt af deres placering på stemmesedlen.

 

Til top

 

 

Borgmesterforvaltningen