Spring til indhold

Mandatfordelingen

 .

 Tabel 12. Mandatfordelingen ved byrådsvalgene i 1997, 2001 og 2005

Parti

1997

2001

2005

Difference 2001-2005

A

Socialdemokratiet

13

14

10

-4

B

Det Radikale Venstre

1

1

1

0

C

Det Konservative Folkeparti

6

5

11

+6

F

Socialistisk Folkeparti

2

2

2

0

O

Dansk Folkeparti

1

1

1

0

V

Venstre

5

5

2

-3

Ø

Enhedslisten

1

1

2

+1

           

I alt

29

29

29

-

 

Som det ses af tabellen går Det Konservative Folkeparti 6 mandater frem i forhold til valget i 2001 og får dermed 11 mandater.

Socialdemokratiet mister 4 mandater, hvorfor de besætter 10 pladser i det nye byråd. Venstre mister tre mandater, mens Enhedslisten får ét ekstra.

 

Figur 2. Mandatfordeling ved byrådsvalg 1997, 2001 og 2005.

 

Til top

 

Som det fremgår af figuren, har Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti fået det samme antal mandater ved de seneste tre byrådsvalg

 

I nedenstående tabel ses det nye byråd, hvis medlemmer står efter den rækkefølge, de er valgt ind i. På næste side er det bl.a. beskrevet, hvordan mandaterne fordeles mellem de forskellige opstillingslister.

 

Tabel 13. Byrådets sammensætning efter valget 2005.

 

Nr.

Byrådsmedlem

Liste

Valg

1

Jan Boye

C

Konservative

Nyvalg

2

Anker Boye

A

Socialdemokratiet

Genvalg

3

Vivi Kier

C

Konservative

Genvalg

4

Søren Thorsager

A

Socialdemokratiet

Genvalg

5

Mai Henriksen

C

Konservative

Nyvalg

6

Stina Willumsen

F

Socialistisk Folkeparti

Genvalg

7

Poul Falck

C

Konservative

Nyvalg

8

Helle Nielsen

A

Socialdemokratiet

Genvalg

9

Steen Møller

C

Konservative

Nyvalg

10

Tina Bue Jensen

A

Socialdemokratiet

Genvalg

11

Jane Jegind

V

Venstre

Genvalg

12

Per Berga Rasmussen

Ø

Enhedslisten

Genvalg

13

Merete Østerbye

C

Konservative

Genvalg

14

Thomas Funding

A

Socialdemokratiet

Nyvalg

15

Helge Passfall

C

Konservative

Nyvalg

16

Mohammed Mansour

A

Socialdemokratiet

Genvalg

17

Alex Ahrendtsen

O

Dansk Folkeparti

Nyvalg

18

Karsten Hønge

F

Socialistisk Folkeparti

Nyvalg

19

Børge Wagner

C

Konservative

Genvalg

20

Torben Hangaard

A

Socialdemokratiet

Nyvalg

21

Lars Havelund

C

Konservative

Genvalg

22

Erik Simonsen

B

Radikale Venstre

Genvalg

23

Peter Nielsen

A

Socialdemokratiet

Nyvalg

24

Jenan Bozo

C

Konservative

Nyvalg

25

Anna Rytter

Ø

Enhedslisten

Nyvalg

26

Lars Chr. Lilleholt

V

Venstre

Genvalg

27

Maiken Baagøe

A

Socialdemokratiet

Nyvalg

28

Karsten Kjærby

C

Konservative

Nyvalg

29

Jesper Kinch-Jensen

A

Socialdemokratiet

Nyvalg14 af byrådsmedlemmerne er genvalgt, mens 15 er nyvalgt. Sagt med andre ord, er over halvdelen af politikerne i det kommende byråd politikere, der ikke har siddet der før.

  Til top

Borgmesterforvaltningen