Spring til indhold

Stemmeafgivning på partier

 .

Til byrådsvalget 2005 var der 12 opstillingslister, hvilket er 1 mindre end i 2001 og 6 mindre end i 1997.

 

Det fremgår af tabel 8, at Det Konservative Folkeparti fik 16.676 flere stemmer ved dette valg end i 2001. 35,2 pct. af alle afgivne stemmer gik derfor til Det Konservative Folkeparti, hvilket er en fremgang på ca. 19 procentpoint i forhold til det forrige valg.

 

Socialdemokratiet mistede 21.873 stemmer ved dette valg, hvorfor deres andel af stemmerne faldt med 13,8 procentpoint.

 

På samme måde gik det Venstre, som i 2001 fik 16.934 stemmer, mens der i 2005 var 6.853 vælgere, som satte deres kryds ud for partiet. Det svarer til en tilbagegang i andelen af stemmerne på 7,5 procentpoint.

 

Tabel 8. Fordelingen af stemmer på opstillingslister ved byrådsvalgene 1997, 2001 og 2005   

   

1997

2001

2005

Opstillingslister

Afgivne stem-
mer

Procent

Afgivne stem-
mer

Procent

Afgivne stem-
mer

Procent

A

Socialdemokratiet

40.469

40,9

54.845

46,1

32.972

32,3

B

Det Radikale Venstre

2.087

2,1

3.323

2,8

3.915

3,8

C

Det Konservative Folkeparti

18.300

18,5

19.334

16,3

36.010

35,2

D

Centrum-Demokraterne

461

0,5

-

-

102

0,1

E

Bedre Sociale Forhold

100

0,1

-

-

-

-

F

Socialistisk Folkeparti

6.906

7,0

7.763

6,5

8.786

8,6

H

Fællesliste Mod Indvandring

345

0,3

-

-

-

-

G

Grundejerlisten

-

-

-

-

389

0,4

I

Frit Danmark

-

-

-

-

161

0,2

I

Stop Indvandringen

687

0,7

-

-

-

-

J

Lokal Listen

252

0,3

-

-

-

-

K

Kristendemokraterne 1)

-

-

-

-

296

0,3

K

Kommunister i Odense

130

0,1

75

0,1

-

-

L

Samarbejdspartiet

1.225

1,2

-

-

-

-

N

Borgerlisten i Odense

737

0,7

653

0,5

391

0,4

O

Dansk Folkeparti

5.373

5,4

6.139

5,2

4.511

4,4

Q

Kristeligt Folkeparti

584

0,6

978

0,8

-

-

T

Tvivlspartiet

-

-

111

0,1

-

-

U

Demokratisk Fornyelse

-

-

34

0,0

-

-

V

Venstre

13.452

13,6

16.934

14,2

6.853

6,7

Z

Fremskridtspartiet

485

0,5

234

0,2

-

-

Ø

Enhedslisten

5.982

6,0

6.418

5,4

6.616

6,5

Å

Humanitær Liste for svare ældre og handicappede

74

0,1

-

-

-

-

Gyldige stemmer i alt

97.649

98,6

116.850

98,3

101.002

98,8

Blanke stemmer

1.103

1,1

1.743

1,5

894

0,9

Ugyldige stemmer

244

0,2

321

0,3

316

0,3

Afgivne stemmer i alt

98.996

100,0

118.914

100,0

102.212

100,0

Vælgere i alt

146.093

-

144.939

-

147.269

-

Stemmeprocent

-

67,8

-

82,0

-

69,4

1) I 1997 og 2001 var Kristendemokraterne opstillet under liste Q med navnet Kristeligt Folkeparti.

 

Dansk Folkeparti gik fra at have 5,2 pct. af stemmerne i 2001 til 4,4 pct. i 2005. Dermed er partiets stemmeandel faldet siden 1997.

 

Enhedslisten fik 6.616 stemmer ved dette valg eller 198 flere end i 2001. 6,5 pct. af alle afgivne stemmer var på Enhedslisten, hvilket er 1,1 procentpoint flere end ved sidste valg. Samme tendens gør sig gældende for Socialistisk Folkeparti, der fik ca. 1.000 flere stemmer i 2005 sammenlignet med 2001.

 

Det Radikale Venstre fik 3.915 stemmer eller 3,8 pct. af alle afgivne stemmer. Dette er en stigning på knap 1 procentpoint i forhold til 2001.

 

Samlet set fik de opstillingslister, som ikke er repræsenteret i Folketinget (Centrumdemokraterne, Kristendemokraterne, Grundejerlisten, Frit Danmark og Borgerlisten), 1.339 stemmer. Det svarer til en stemmeandel på 1,3 pct.

Til top 

Tabel 9. Afgivne stemmer fordelt på opstillingslister og opstillingskreds for byrådsvalgene i 1997, 2001 og 2005  

   

1. Kreds

2. Kreds

3. Kreds

Opstillingsliste

1997

2001

2005

1997

2001

2005

1997

2001

2005

A

Socialdemokratiet

14.893

20.327

12.780

12.842

17.028

9.908

12.734

17.490

10.284

B

Det Radikale Venstre

636

1.154

1.364

509

806

976

942

1.363

1.575

C

Det Konservative Folkeparti

4.763

4.963

9.942

5.411

5.770

10.994

8.126

8.601

15.074

D

Centrumdemokraterne

172

-

47

119

-

14

170

-

41

E

Bedre Sociale Forhold

45

-

-

25

-

-

30

-

-

F

Socialistisk Folkeparti

2.445

2.875

3.164

1.820

2.150

2.495

2.641

2.738

3.127

G

Grundejerlisten

-

-

35

-

-

173

-

-

181

H

Fællesliste Mod Indvandring

135

-

-

113

-

-

97

-

-

I

Frit Danmark

-

-

64

-

-

51

-

-

46

I

Stop Indvandringen

275

-

-

231

-

-

181

-

-

J

Lokal Listen

104

-

-

82

-

-

66

-

-

K

Kristendemokraterne 1)

-

-

106

-

-

59

-

-

131

K

Kommunister i Odense

68

33

-

27

24

-

35

18

-

L

Samarbejdspartiet

784

-

-

170

-

-

271

-

-

N

Borgerlisten i Odense

140

145

90

454

327

177

143

181

124

O

Dansk Folkeparti

1.929

2.178

1.559

1.643

1.867

1.433

1.801

2.094

1.519

Q

Kristeligt Folkeparti

188

295

-

136

294

-

260

419

-

T

Tvivlspartiet

-

63

-

-

18

-

-

30

-

U

Demokratisk Fornyelse

 

9

-

 

13

-

 

12

-

V

Venstre

3.615

4.804

1.877

3.755

4.806

1.991

6.082

7.333

2.985

Z

Fremskridtspartiet

179

93

-

163

77

-

143

64

-

Ø

Enhedslisten

2.184

2.355

2.730

1.765

1.986

1.871

2.033

2.077

2.015

Å

Humanitær Liste for svare ældre og handicap.

28

-

-

16

-

-

30

-

-

Gyldige stemmer i alt

32.583

39.294

33.758

29.281

35.136

30.142

35.785

42.420

37.102

Blanke stemmer

419

637

364

296

492

244

388

614

286

Ugyldige stemmer

96

131

146

60

91

90

88

99

80

Afgivne stemmer i alt

33.098

40.062

34.268

29.637

35.719

30.476

36.261

43.133

37.468

Vælgere I alt

51.699

51.728

53.189

43.051

42.582

43.173

51.343

50.629

50.907

Stemmeprocent

62,4

77,4

64,4

68,0

83,9

70,6

67,8

85,2

73,6

1) I 1997 og 2001 var Kristendemokraterne opstillet under liste Q med navnet Kristeligt Folkeparti.

 

Tabel 9 viser antallet af afgivne stemmer fordelt på opstillingslister og opstillingskredse. Heraf kan man se, hvor de opstillede lister henter mange af deres stemmer.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten får traditionelt mange stemmer i 1. kreds, mens Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre ligeledes har mange vælgere i 3. kreds.

 

Til top

 

 

Borgmesterforvaltningen