Spring til indhold

Folketingsvalg 2007

 

Onsdag den 24 . oktober 2007 udskrev statsminister, Anders Fogh Rasmussen, folketingsvalg. Valget blev afholdt tirsdag den13. november 2007.

 

Denne rapport omhandler valgstatistik for folketingsvalget i 2007  i Odense Kommune.

 

Rapporten omfatter valgresultater for:

  • Hele kommunen
  • De tre valgkredse
  • De enkelte afstemningssteder

 

Valgkredse og afstemningssteder

Odense Kommune er opdelt i tre valg kredse, som skitseret på nedenstående kort. Disse valg kredse er igen opdelt i 36 forskellige afstemningssteder - 12 for hver valgkreds .

 

Figur 1. Valgkredse og afstemningssteder i Odense Kommune 2007 

 

 /upload/statistik/valgkredse.gif

 

 

 

Tabel 1. Valgkredse og afstemningssteder i Odense Kommune 200 7

 

1. Kreds

2. Kreds

3. Kreds

Kode

Afstemningssted

Kode

Afstemningssted

Kode

Afstemningssted

101

Østre Kulturcenter

211

Jernbanegade Skole

323

Rådhuset

102

Skt. Hans Skole

212

Højstrupskolen

324

Sct. Knuds Gymnasium

103

Risingskolen

213

Lumby Forsamlingshus

325

Rosengårdsskolen

104

Munkebjergskolen

214

Stige Skole

326

Sanderumhallen

105

Kragsbjergskolen

215

Allesø Forsamlingshus

327

Brændekilde Forsamlingshus

106

Agedrup Skole

216

Spurvelundskolen

328

Rasmus Rask Skolen

107

Fjordager Hallen

217

Kroggårdsskolen

329

Tingløkkeskolen

108

Åsum Forsamlingshus

218

Tarup Skole

330

Dalumskolen

109

Fraugde Fritidscenter

219

Paarup Forsamlingshus

331

Stenløse Forsamlingshus

110

Davinde Forsamlingshus

220

Koruphallen

332

Fangel Forsamlingshus

135

Humlehaveskolen

221

Ubberudhallen

333

Højby Skole

136

Tornbjerg Gymnasium

222

Ravnebjerg Forsamlingshus

334

Tingkærskolen

 

Odense Kommune er en del af Fyns Stor kreds, som ud over Odenses 3 valgkredse, består af valgkreds ene Kerteminde, Middelfart, Otterup, Nyborg, Svendborg og Faaborg .

 

Stemmeberettigede personer

 

En hver person har valgret til Folketinget:

 

        hvis vedkommende har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6.

 

 

 

Tabel 2. Antal vælgere ved de sidste 3 Folketingsvalg i Odense

 

Kreds

2001 

2005

2007

1. Kreds (Øst)

48.083

48.475

48.724

2. Kreds (Vest)

41.308

41.490

41.412

3. Kreds (Syd)

49.362

49.230

48.691

       

I alt

138.753

139.195

138.827

 

Der var 138.827 stemmeberettigede personer i Odense Kommune til folketingsvalget i 2007, mod 139.195 personer ved folketingsvalget i 2005. Fyns Storkreds omfattede ved valget i 2007 i alt 360.475 personer med stemmeret.

 

Tabel 3. Den relative aldersfordeling af de stemmeberettigede vælgere i de tre valgkredse pr. 1.1. 2007

 

Aldersgrupper

1. kreds

2. kreds

3. kreds

Samlet

 

-------I procent------

18-19 år

3,0 

2,9

3,0

3,0 

20-3 4 år

36,2

27,4

26,4

30,2

35-49 år

25,6

26,0

26,0

25,8

50-64 år

19,1

24,7

25,2

22,8

65-79 år

11,0

14,7

14,0

13,1

Over 80 år

5,3

4,4

5,4

5,1

         

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Af tabel 3 fremgår det, at vælgerskaren ikke aldersmæssigt set fordeler sig ens i de tre valgkredse.

 

Opstillede kandidater til Folketingsvalget

Ved folketingsvalget 2007 opstillede i alt 68 kandidater i valgkredsene i Odense Kommune fordelt på 9 partier. Én kandidat stillede op uden for parti. Ved valget i 2005 opstillede 79 kandidater, fordelt på 10 partier. Ingen af de 79 kandidater i 2005 stillede op uden for parti.

 

 

Tabel 4. Kandidater fordelt på opstillingslister og køn i Odense Kommune

 

Liste

Mænd

Kvinder

I alt

A:

Socialdemokratiet

7

1

8

B:

Det Radikale Venstre

6

2

 8

C:

Det Konservative Folkeparti

5

3

8

F:

Socialistisk Folkeparti   

     4

 4

 8

K: 

Kristendemokraterne

3

0

3

O:

Dansk Folkeparti

6

2

8

V: Venstre

6

2

8

Y:    Ny Alliance

6

2

8

Ø: Enhedslisten

4

4

8

UUden for partierne

1

0

1

Kandidater i alt

48

20

68

 

Borgmesterforvaltningen