Spring til indhold

Valgdeltagelse

Ved folketingsvalget 2007 blev der inklusive blanke og ugyldige stemmer afgivet 118.978 stemmer. Den samlede stemmeprocent var 85,7%  mod 83,2% ved sidste folketingsvalg.

 

 

Tabel 5. Valgdeltagelse ved de seneste tre folketingsvalg fordelt på kredse

 

 

2001 

2005

2007

Kreds

Afgivne stemmer

Stemme- procent

Afgivne stemmer

Stemme- procent

Afgivne stemmer

Stemme- procent

1. Kreds (Øst)

38.919

80,9

38.644

79,7

40.171

82,4

2. Kreds (Vest)

35.549

86,1

34.897

84,1

 35.857

86,6

3. Kreds (Syd)

42.783

86,7

42.209

85,7

42.950

88,2

             

I alt

117.251

84,5

115.750

84,5

118.978

85,7

 

I 1. kreds (Øst)  blev der afgivet 40.171 stemmer, hvilket svarer til en vælgerdeltagelse på 82,4%. I 2. kreds (Vest) afgav35.857vælgere deres stemme, svarende til en stemmeprocent på 86,6%.I3. kreds (Syd), stemte i alt 42.950, svarende til en stemmeprocent på 88,2%.

 

Tabel 6 viser valgdeltagelsen fordelt på de enkelte afstemningssteder.

 

Stemmeprocenten var størst på Sct. Knuds Gymnasium hvor 93,3% af områdets 3.717 vælgere stemte til valget.

 

Lavest var vælger tilslutningen på Humlehaveskolen , hvor 74,5% valgte at afgive deres stemme.

 

Tabel 6. Valgdeltagelse fordelt på afstemningssteder

 

Afstemningssted

Antal vælgere

Gyldige stem-mer

Blanke

stemmer

Andre

ugyl-dige

   stem-mer

Valg-

del-

tagelse

Stem-

mepro

-cent

1. Kreds (Øst)

 

 

 

 

 

 

101

Østre Kulturcenter

8.460

6.790

40

14

6.844

80,9

102

Skt. Hans Skole

 7.159

5.996

24

16

6.036

84,3

103

Risingskolen

2.958

2.444

10

3

2.457

83,1

104

Munkebjergskolen

7.525

6.274

37

11

6.322

84,0

105

Kragsbjergskolen

5.583

4.404

23

12

4.439

79,5

106

Agedrup Skole

2.099

1.818

12

1

1.911

91,0

107

Fjordager Hallen

3.454

2.936

14

9

2.959

85,7

108

Åsum Forsamlingshus

334

302

0

0

302

90,4

109

Fraugde Fritidscenter

1.972

1.661

10

1

1.672

84,8

110

Davinde Forsamlingshus

283

245

1

0

246

86,9

135

Humlehaveskolen

5.313

3.923

13

22

3.958

74,5

136

Tornbjerg Gymnasium

3.584

3.002

18

5

3.025

84,4

I alt 1. kreds

48.724

39.795

202

94

40.171

82,4

2. Kreds (Vest)

 

 

 

 

 

 

211

Jernbanegade Skole

6.831

5.833

24

18

5.875

86,0

212

Højstrupskolen

7.527

5.947

24

20

5.991

79,6

213

Lumby Forsamlingshus

852

773

4

1

778

91,3

214

Stige Skole

4.830

4.169

26

8

4.203

87,0

215

Allesø Forsamlingshus

307

283

1

1

285

92,8

216

Spurveskolen

2.612

2.231

13

1

2.245

85,9

217

Kroggårdsskolen

4.916

4.324

15

9

4.348

88,4

218

Tarup Skole

4.476

4.047

15

5

4.067

90,9

219

Paarup Forsamlingshus

3.278

2.835

10

12

2.857

87,2

220

Koruphallen

3.546

3.186

16

1

3.203

90,3

221

Ubberudhallen

1.851

1.646

8

6

1.660

89,7

222

Ravnebjerg Forsamlingshus

386

343

0

2

345

89,4

I alt 2. kreds

41.412

35.617

156

84

35.857

86,6

3. Kreds (Syd)

 

 

 

 

 

 

323

Rådhuset

9.187

7.754

35

20

7.809

85,0

324

Sct. Knuds Gymnasium

3.984

3.698

13

6

3.717

93,3

325

Rosengårdsskolen

5.451

4.654

23

11

4.688

86,0

326

Sanderumhallen

8.145

7.248

28

18

7.294

89,6

327

Brændekilde Forsamlingshus

358

321

2

0

323

90,2

328

Rasmus Rask Skolen

3.342

3.001

13

14

3.028

90,6

329

Tingløkkeskolen

4.674

4.078

25

8

4.111

88,0

330

Dalumskolen

6.701

5.832

21

9

5.862

87,5

331

Stenløse Forsamlingshus

2.318

2.059

6

4

2.069

89,3

332

Fangel Forsamlingshus

698

618

6

1

625

89,5

333

Højby Skole

3.366

2.984

17

3

3.004

89,2

334

Tingkærskolen

467

416

2

2

420

89,9

I alt 3. kreds

48.691

42.663

191

96

42.950

88,2

Odense Kommune i alt

138.827

118.075

549

274

118.978

85,7

Borgmesterforvaltningen