Spring til indhold

Valgdeltagelse

 .

Ved byrådsvalget 2005 blev der inklusive blanke og ugyldige stemmer afgivet 102.212 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 69,4 pct. for Odense Kommune.

 

Tabel 5. Valgdeltagelsen de seneste tre byrådsvalg fordelt på kredse   

 

1997

2001

2005

Kreds

Afgivne stemmer

Stemme- procent

Afgivne stemmer

Stemme- procent

Afgivne stemmer

Stemme- procent

1. Kreds (Øst)

33.098

63,0

40.062

77,4

34.268

64,4

2. Kreds (Vest)

29.637

68,0

35.719

83,9

30.476

70,6

3. Kreds (Syd)

36.261

69,7

43.133

85,2

37.468

73,6

I alt

98.996

67,8

118.914

82,0

102.212

69,4

 

Det bemærkes, at valgdeltagelsen ved dette valg var markant lavere i sammenligning med forrige byrådsvalg. Dette tilskrives hovedsageligt, at der i 2001 var udskrevet folketingsvalg, som erfaringsmæssigt har en større vælgertilslutning end byrådsvalg.

 

Det giver derfor et mere retvisende billede at sammenligne stemmeprocenterne fra byrådsvalgene i 2005 og 1997. Her ses det, at der var en større deltagelse ved valget i 2005.

 

Valgdeltagelsen var, som ved tidligere byrådsvalg, størst i det sydlige Odense (3. valgkreds) med 73,6 pct. og mindst i 1. valgkreds med 64,4 pct.

 

Stemmeprocenten for alle 36 afstemningssteder kan ses i tabel 6 på næste side.

 

Tabel 6. Valgdeltagelse fordelt på afstemningssteder 2005  

Afstemningssted

Antal vælgere

Gyldige stem-
mer

Blanke stem-
mer

Andre ugyl-
dige stem-
mer

Valg-
del- tagelse

Stem-
mepro-
cent

1. Kreds (Øst)

           

101

Østre Kulturcenter

9.078

5.420

76

11

5.507

60,7

102

Skt. Hans Skole

7.469

4.996

52

9

5.057

67,7

103

Risingskolen

3.244

2.064

28

5

2.097

64,6

104

Munkebjergskolen

7.938

5.241

49

17

5.307

66,8

105

Kragsbjergskolen

6.209

3.634

50

32

3.716

59,8

106

Agedrup Skole

2.167

1.691

16

3

1.710

78,9

107

Fjordager Hallen

3.482

2.458

15

10

2.483

71,3

108

Åsum Forsamlingshus

353

273

2

1

276

78,2

109

Fraugde Fritidscenter

1.829

1.238

14

3

1.255

68,6

110

Davinde Forsamlingshus

286

204

2

1

207

72,4

135

Humlehaveskolen

7.330

4.021

28

47

4.096

55,9

136

Tornbjerg Skole

3.804

2.518

32

7

2.557

67,2

I alt 1. kreds

53.189

33.758

364

146

34.268

64,4

2. Kreds (Vest)

           

211

Jernbanegade Skole

7.311

4.707

61

8

4.776

65,3

212

Højstrupskolen

8.386

4.953

47

33

5.033

60,0

213

Lumby Forsamlingshus

846

626

7

3

636

75,2

214

Stige Skole

4.888

3.424

27

14

3.465

70,9

215

Allesø Forsamlingshus

340

284

2

1

287

84,4

216

Spurvelundskolen

2.488

1.763

14

2

1.779

71,5

217

Kroggårdskolen

5.167

3.793

29

9

3.831

74,1

218

Tarup Skole

4.586

3.684

22

8

3.714

81,0

219

Paarup Forsamlingshus

3.309

2.456

10

4

2.470

74,6

220

Koruphallen

3.656

2.787

15

6

2.808

76,8

221

Ubberudhallen

1.764

1.337

8

2

1.347

76,4

222

Ravnebjerg Forsamlingshus

432

328

2

0

330

76,4

I alt 2. kreds

43.173

30.142

244

90

30.476

70,6

3. Kreds (Syd)

           

323

Rådhuset

9.657

6.489

79

22

6.590

68,2

324

Skt. Knuds Gymnasium

4.134

3.349

16

10

3.375

81,6

325

Rosengårdskolen

5.898

4.022

41

14

4.077

69,1

326

Sanderumhallen

8.373

6.365

44

6

6.415

76,6

327

Brændekilde Forsamlingshus

367

279

1

0

280

76,3

328

Rasmus Rask Skolen

3.372

2.641

16

2

2.659

78,8

329

Tingløkkeskolen

5.009

3.680

28

7

3.715

74,2

330

Dalumskolen

6.991

4.934

29

11

4.974

71,1

331

Stenløse Forsamlingshus

2.465

1.872

12

3

1.887

76,6

332

Fangel Forsamlingshus

722

551

2

2

555

76,9

333

Højby Skole

3.443

2.558

17

2

2.577

74,8

334

Tingkærskolen

476

362

1

1

364

76,5

I alt 3. kreds

50.907

37.102

286

80

37.468

73,6

Odense Kommune i alt

147.269

101.002

894

316

102.212

69,4

 

Til top 

Allesø Forsamlingshus var det afstemningssted som ved byrådsvalget i 2005 havde den højeste stemmeprocent. Her mødte 84,4 pct. af vælgerne frem. Humlehaveskolen havde den laveste stemmeprocent på 55,9 pct.

 

Tabel 7. Valgdeltagelse fordelt på afstemningssteder og afstemningstidspunkt   

Kl. 11.00

Kl. 17.00

Kl.20.00

Afstemningsområde

Stemmebe- rettigede personer

Absolut

Pct.

Absolut

Pct.

Absolut

Pct.

1. Kreds (Øst)

101

Østre Kulturcenter

9.078

656

7,2

3.456

38,1

5.508

60,7

102

Skt. Hans Skole

7.769

1.059

13,6

3.268

42,1

5.273

67,9

103

Risingskolen

3.249

385

11,8

1.369

42,1

2.100

64,6

104

Munkebjergskolen

7.937

1.012

12,8

3.388

42,7

5.306

66,9

105

Kragsbjergskolen

6.209

794

12,8

2.621

42,2

3.713

59,8

106

Agedrup Skole

2.168

263

12,1

1.018

47

1.707

78,7

107

Fjordager Hallen

3.483

490

14,1

1.682

48,3

2.483

71,3

108

Åsum Forsamlingshus

350

45

12,9

147

42

276

78,9

109

Fraugde Fritidscenter

1.830

213

11,6

809

44,2

1.252

68,4

110

Davinde Forsamlingshus

284

41

14,4

106

37,3

207

72,9

135

Humlehaveskolen

7.330

847

11,6

3.010

41,1

4.100

55,9

136

Tornbjerg Skole

3.804

409

10,8

1.618

42,5

2.558

67,2

I alt 1. kreds

53.491

6.214

11,6

22.492

42,0

34.483

64,5

2. Kreds (Vest)

211

Jernbanegade Skole

7.311

793

10,8

3.033

41,5

4.777

65,3

212

Højstrupskolen

8.386

1.110

13,2

3.535

42,2

5.036

60,1

213

Lumby Forsamlingshus

846

84

9,9

385

45,5

636

75,2

214

Stige Skole

4.888

664

13,6

2.289

46,8

3.465

70,9

215

Allesø Forsamlingshus

340

40

11,8

187

55

287

84,4

216

Spurvelundskolen

2.488

312

12,5

1.072

43,1

1.779

71,5

217

Kroggårdskolen

5.167

752

14,6

2.579

49,9

3.828

74,1

218

Tarup Skole

4.587

858

18,7

2.626

57,2

3.565

77,7

219

Paarup Forsamlingshus

3.309

511

15,4

1.679

50,7

2.470

74,6

220

Koruphallen

3.656

505

13,8

1.834

50,2

2.810

76,9

221

Ubberudhallen

1.764

232

13,2

853

48,4

1.347

76,4

222

Ravnebjerg Forsamlingshus

432

44

10,2

190

44

330

76,4

I alt 2. kreds

43.174

5.905

13,7

20.262

46,9

30.330

70,3

3. Kreds (Syd)

323

Rådhuset

9.657

1.590

16,5

4.423

45,8

6.593

68,3

324

Skt. Knuds Gymnasium

4.134

603

14,6

2.016

48,8

3.375

81,6

325

Rosengårdskolen

5.898

792

13,4

2.856

48,4

4.050

68,7

326

Sanderumhallen

8.373

1.251

14,9

4.262

50,9

6.413

76,6

327

Brændekilde Forsamlingshus

367

30

8,2

170

46,3

280

76,3

328

Rasmus Rask Skolen

3.372

511

15,2

1.750

51,9

2.659

78,9

329

Tingløkkeskolen

5.009

726

14,5

2.350

46,9

3.718

74,2

330

Dalumskolen

6.991

963

13,8

3.371

48,2

4.978

71,2

331

Stenløse Forsamlingshus

2.465

379

15,4

1.269

51,5

1.889

76,6

332

Fangel Forsamlingshus

722

89

12,3

358

49,6

557

77,1

333

Højby Skole

3.443

432

12,5

1.745

50,7

2.578

74,9

334

Tingkærskolen

476

49

10,3

207

43,5

365

76,7

I alt 3. kreds

50.907

7.415

14,6

24.777

48,7

37.455

73,6

Odense Kommune i alt

147.572

19.534

13,3

67.531

45,9

102.268

69,4

Anm.: Tallene i tabellen stammer fra selve valgdagen. Der kan derfor forekomme mindre uoverensstemmelser mellem disse og de øvrige tal på siden. Ved den følgende fintælling efterjusteres skævhederne.

 

19.534 personer havde sat deres kryds før kl. 11.00 på valgdagen, hvilket svarer til 13,3 pct. af de stemmeberettigede. Tabel 7 viser dog, at de fleste vælgere stemte i løbet af eftermiddagen og aftenen.

 

Til top

Borgmesterforvaltningen