Spring til indhold

Stemmefordeling

 

Tabel 7. Fordelingen af stemmer i Odense Kommune ved folketingsvalgene i 1998, 2001 og 2005 samt landsresultatet for 2005

 

Parti

Odense Kommune

Landsresultat 2005

   

1998

 

2001

 

2005

   
   

Stem-
mer

Pct.

 

Stem-
mer

Pct.

 

Stem-
mer

Pct.

Stem-
mer

Pct.

A

Socialdemokratiet

48.657

41,1

 

38.091

32,8

 

35.521

30,9

867.350

25,8

B

Det Radikale venstre

5.029

4,3

 

5.773

5,0

 

11.133

9,7

308.212

9,2

C

Det Konservative Folkeparti

13.404

11,3

 

21.015

18,1

 

19.273

16,8

344.886

10,3

D

Centrum-Demokraterne

4.369

3,7

 

1.886

1,6

 

1.179

1,0

33.880

1,0

F

Socialistisk Folkeparti

11.285

9,5

 

8.507

7,3

 

8.023

7,0

201.047

6,0

K

Kristendemokraterne

-

-

 

-

-

 

1.146

1,0

58.071

1,7

M

Minoritetspartiet

-

-

 

-

-

 

279

0,2

8.850

0,3

O

Dansk Folkeparti

7.787

6,6

 

12.609

10,8

 

13.778

12,0

444.948

13,3

Q

Kristeligt Folkeparti

1.755

1,5

 

1.744

1,5

 

-

-

-

-

U

Demokratisk Fornyelse

320

0,3

 

-

   

-

-

-

-

V

Venstre

21.525

18,2

 

23.247

20,0

 

20.512

17,9

974.637

29,0

Z

Fremskridtspartiet

1.083

0,9

 

476

0,4

 

-

-

-

-

Ø

Enhedslisten

3.043

2,6

2.904

2,5

3.942

3,4

114.123

3,4

Uden for partier

25

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

1.211

0,0

Gyldige stemmer i alt

118.282

100,0

 

116.252

100,0

 

114.786

100,0

3.357.215

100,0

Blanke og ugyldige stemmer

827

-

 

999

-

 

964

-

27.344

-

Afgivne stemmer i alt

119.109

-

 

117.251

-

 

115.750

-

3.384.559

-

Antal Vælgere

140.171

-

 

138.753

-

 

139.195

-

4.003.616

-

Stemmeprocent

85,0

-

 

84,5

-

 

83,2

-

84,5

-

 

Socialdemokratiet gik tilbage fra 32,8% af stemmerne ved valget i 2001 til 30,9% af stemmerne ved valget i 2005.


Det Radikale Venstre fik 5.360 flere stemmer ved dette valg end ved det forrige valg. Det Radikale Venstre fik dermed 9,7% af alle stemmer i Odense.

 

Det Konservative Folkeparti fik godt 1.700 færre stemmer ved dette valg end det forrige valg. Det Konservative Folkeparti fik 16,8% af alle stemmer i Odense, hvilket er væsentlig større end på landsplan, hvor partiet samlet opnåede 10,3% af stemmerne.

 

Venstre fik godt 2.700 færre stemmer ved dette valg end i 2001, og har nu en andel på 17,9% af alle stemmer i Odense. Dette er dog under landsgennemsnittet, hvor Venstre samlet set fik 29% af alle stemmer.

 

Dansk Folkeparti opnåede 12% af alle stemmer i Odense, hvilket er en fremgang på 1,2 procentpoint i forhold til valget i 2001.

 

Tabel 8. Personlige stemmer og partistemmer fordelt på partier i Odense Kommune

 

Partier

Personlige stemmer

Pct.

Parti-
stemmer

Pct.

Stemmer i alt

A

Socialdemokratiet

19.478

54,8

16.043

45,2

35.521

B

Det Radikale venstre

3.888

34,9

7.245

65,1

11.133

C

Det Konservative Folkeparti

14.743

76,5

4.530

23,5

19.273

D

Centrum-Demokraterne

263

22,3

916

77,7

1.179

F

Socialistisk Folkeparti

3.723

46,4

4.300

53,6

8.023

K

Kristendemokraterne

267

23,3

879

76,7

1.146

M

Minoritetspartiet

92

33,0

187

67,0

279

O

Dansk Folkeparti

6.413

46,5

7.365

53,5

13.778

V

Venstre

6.992

34,1

13.520

65,9

20.512

Ø

Enhedslisten

1.243

31,5

2.699

68,5

3.942

             

I alt alle partier

57.102

49,7

57.684

50,3

114.786


Som det eneste parti i valgkredsene i Odense Kommune har Det Konservative Folkeparti modtaget flere personlige stemmer end partistemmer. 76,5% af Det Konservative Folkepartis stemmer var personligt. Langt de fleste var på gruppeformand Bendt Bendtsen.

 

Generelt set over hele kommunen er andelen af personlige stemmer og partistemmer stort set ligeligt fordelt. 50,3% af vælgerne afgav en partistemme, mens 49,7% stemte personligt.

 

Tabel 9. Folketingskandidater med mere end 1000 personlige stemmer ved folketingsvalgene i 2005.

 

Kandidat

Parti

2005

Bendt Bendtsen

Det Konservative Folkeparti

12.366

Lotte Bundsgaard

Socialdemokratiet

10.108

Kristian Thulesen Dahl

Dansk Folkeparti

4.838

Carsten Hansen

Socialdemokratiet

4.317

Lars Chr. Lilleholt

Venstre

2.956

Anne Baastrup

Socialistisk Folkeparti

2.482

Niels Helveg Petersen

Det Radikale Venstre

2.303

Jesper Kinch-Jensen

Socialdemokratiet

2.173

Helle Eckeroth

Socialdemokratiet

1.373

Britta Schall Holberg

Venstre

1.302


Topscorer mht. antallet af personlige stemmer var Bendt Bendtsen fra Det Konservative Folkeparti med 12.366 stemmer. Herefter kommer Socialdemokratiets Lotte Bundsgaard med 10.108 personlige stemmer. På 3. pladsen ligger Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti med 4.838 stemmer.

Borgmesterforvaltningen