Spring til indhold

Voksne i barnets hverdag gør verden større

I løbet af barndommen møder børn mange voksne, der bliver en del af deres liv – fx familiens venner, instruktører og trænere i foreningslivet, venners forældre, naboer samt fagprofessionelle voksne som fx lærere og pædagoger.

Alle en væsentlig del af børnenes liv, hvor nogen får en særlig betydning.

 

Det er i mødet med nærværende og betydningsfulde voksne, at børns verden gøres endnu større. Her får børn flere trygge fællesskaber. Her lærer de nyt og oplever nye måder at møde og anskue verden på. Her får de erfaringer, som de tager med sig i deres udvikling og dannelse.

 

Sammen med familien, bidrager betydningsfulde voksne, der giver noget af sig selv, interesserer sig for børn, kan lide børn og bruger tid på samvær og vigtige samtaler med børn til børns trivsel og udvikling. Sådanne voksne ved, hvad tydelighed, rammer og en god tone betyder for børns trivsel og mulighed for at lære nye ting.

  • For børnene i Odense er voksne i deres hverdag en relation, der er tryg, stabil og fortrolig. Det er voksne, der er nærværende, ser, hører og spørger ind, motiverer og hjælper med det, som er svært fagligt og socialt.
  • Forskning viser, at både børnehavebørn og skolebørn er optaget af nærværende voksne, der lytter, og at der ses en sammenhæng mellem de voksnes interesse for børnene og trivslen og lysten til at lære nyt.
  • Forskning viser, at meget skældud i barndommen kan give børn psykiske udfordringer langt ind i voksenlivet, og når børn får skældud, mister de lysten til at lære, får et lavt selvværd og får dårligere relationer til de voksne og deres kammerater.

 

Læs afsnittet om "Barnets frihed til at være sig selv" her

Læs afsnittet om "Familien er barnets fundament" her
Læs afsnittet om "Barnets venner og venskaber" her
Download den samlede vision her

 

Børn- og Ungeforvaltningen