Spring til indhold

Barnets venner og venskaber

Noget af det vigtigste i børns liv er at have en ven.

Der er en stærk sammenhæng mellem det at opleve fællesskab og børns trivsel. Derfor skal alle børn lære og støttes i at være en god ven og i at indgå med engagement i fællesskaber omkring dem.

 

Venskaber er tilhørsforhold. Her oplever børn glæden ved at give og glæden ved at tage imod. Her lærer børn, hvad der bidrager til et godt venskab, og hvad der gør det modsatte. Her leger børn og afprøver grænser og ideer, der gør dem klogere. Her træder børn ved siden af og oplever, at de alligevel hører til – og en dag er det en anden, der skal trøstes eller tilgives. Her spejler børn sig i andre, lærer noget af andre og lærer, at verden er større end en selv og ens egen familie. Via venskaber bekræftes børnene i deres eget værd, og de oplever her, at vi alle er forskellige.

 

I venskaber lærer børn at tage ansvar for sig selv og for andre. Børn skal derfor opleve at blive mødt af stærke venskaber og fællesskaber, så de selv kan bidrage til dem.

  • For børnene i Odense er venner et tilhørs-sted, et fællesskab og nogen man kan lege med og tale med.
  • Forskning peger på, at børn og unge anser venner som det vigtigste ved skolen. De mindre børn giver udtryk for, at venner er afgørende for, om de kan lide at gå i børnehave.

 

Læs afsnittet om "Barnets frihed til at være sig selv" her
Læs afsnittet om "Familien er barnets fundament" her
Læs afsnittet om "Voksne i barnets hverdag gør verden større" her
Download den samlede vision her

 

Børn- og Ungeforvaltningen