Spring til indhold

Kildehenvisninger - Barn i Odense

Børn- og Ungeudvalgets politiske vision er blevet til på baggrund af indsigter fra forskningsundersøgelser, undersøgelser udarbejdet af Odenses Børn- og Ungeforvaltning samt indsigter fra børn i Odense og børn i andre kommuner.

Børnestemmer fra Odense:

 • Dagtilbud: Institution Holluf Pile-Tingkær, Institution HCA/Seden-Agedrup og Institution Sanderum-Tingløkke.
 • Skole: 2. og 5. klasse på Hjalleseskolen og 6. klasse på Ejerslykkeskolen
 • Odense Fælleselevråd: Repræsentanter fra Odenses folkeskoler
 • Anbragte børn: Fra et tidligere temabaseret børnepanel for anbragte børn med tema om at blive hørt og inddraget
 • Familier i Odense: I et spørgeskema til kommende Bystrategi har odenseanere svaret på spørgsmål blandt andet om Odense som familiernes by og styrkelse af byens dagtilbud og skoler

 

Børnestemmer fra Aarhus og Slagelse:

 

Kildehenvisninger til forskning og undersøgelser lavet af Børn- og Ungeforvaltningen:

 • "Det gode børneliv ifølge børnene”, Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med LEGO Fonden, 2021
 • ”Hvordan har du det?” - Børns oplevelse af at blive set og hørt i skolen, Børns Vilkår, 2022
 • “Børneperspektiver”, EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, 2018
 • “Det gode børneliv”, Børnerådets Børne- og Ungepanel, 2012
 • “Det gode børneliv”, KL, 2012
 • “Skole uden Skældud”, Louise Klinge, Erik Sigsgaard og Mette Thor Jørgensen, Dafolo, 2020
 • Læringsmiljøvurdering i Odenses dagtilbud, Børn- og Ungeforvaltningen, 2020
 • Sundhedsprofilundersøgelsen, Børn- og Ungeforvaltningen, 2020/2021

Børn- og Ungeforvaltningen