Spring til indhold

Fraværsliste for Økonomiudvalgets møder

Fraværsliste for Økonomiudvalgets møder.

Økonomiudvalget:

Fravær ved møder i 2009:

        

Varetagelse af andet

off. hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jan

Boye     

 

 

 

 

 

 

 

Anker Boye

  11/3, 2/9

 

 

 

 

 

2

Peter Rahbæk Juel                    15/4     11/3

2

Erik Simonsen        

4/2, 24/6
30/9

                2/9

 

4

Jane Jegind

 

             25/11        13/5         

   2

  

Fravær ved møder i 2008:

Navn        

Varetagelse af andet

off. hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jan

Boye     

 

  12/11

 

 

 

 

  1

Anker Boye

 

 

 

 

  9/1 23/1
29/10

 

3

Peter Rahbæk Juel          26/11              

  1

Erik Simonsen         28/5                    

 

     1

Jane Jegind

 

                     14/5        

     1

 

 

Fravær ved møder i 2007: 

Navn        

Varetagelse af andet

off. hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jan

Boye     

 

 

 

 

 

 

 

Anker Boye

 

 

 

 

  31/10

7/2  21/3  30/5 

 

Søren Thorsager                     10/10    

    1

Erik Simonsen                            

  7/3  16/5 

        2

Jane Jegind

 

   

     22/8  

                   

    1

 

Datoen for fraværet angives. Det bemærkes, at al fravær i perioden fra 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag".

Borgmesterforvaltningen