Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2016

Fraværsliste for 2016.

Årsag

1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
7) Samlet antal fraværsdage

 

 Navn
Anders W. Berthelsen             0
Peter Rahbæk Juel     26/4
22/11
      2
Lars Havelund   16/8     15/3   2
Brian Dybro     8/11       1
Jane Jegind         16/8   1
Alex Ahrendtsen     1/3       1
Per Berga Rasmussen           15/3 1
Pernille Bendixen   8/11        20/9 2

 

Datoen for fraværet angives

  

Alex Ahrendtsen er udtrådt af udvalget pr. 7/4 2016.

Pernille Bendixen er indtrådt i udvalget pr. 7/4 2016.By- og Kulturforvaltningen