Spring til indhold

Mødedatoer 2010

Mødedatoer 2010.

Børn- og Ungeudvalget afholder møder i 2010 på følgende tirsdage kl. 8.30 i Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Blok 1:


19. januar (+ konference den 19. og 20. januar)

2. februar
16. februar

Vinterferie

9. marts

Påskeferie

13. april
27. april
11. maj
25. maj
15. juni

Sommerferie

24. august
7. september
21. september
5. oktober

Efterårsferie

26. oktober
9. november
23. november
14. december (mødet starter kl. 14.00)

Børn- og Ungeforvaltningen