Spring til indhold

Fraværsliste for Børn- og Ungeudvalgets møder

Fraværsliste for Børn- og Ungeudvalgets møder.

Børn- og ungeudvalget:

Fravær ved møder i 2009.

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jane Jegind

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Thorsager 

 

  25/8
10/11

 

 

 

 

 

Jesper Kinch-Jensen                            
Helge Pasfall                            

Mai Henriksen 

        10/2
    31/3
                   
Stina Willumsen

   

      

    16/6                6/10    
Alex Ahrendtsen         31/3                    

 

 

 

Fravær ved møder i 2008.

     

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jane Jegind

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Thorsager 

 

 

  4/11

 

 

 

 

Jesper Kinch-Jensen     22/4                        
Helge Pasfall                            

Mai Henriksen 

                    3/6        
Stina Willumsen

   

    6/5   

                       
Alex Ahrendtsen                            

 

 

Fravær ved møder i 2007.

   

 

Navn         

Vare-tagelse

af andet off.

hverv           

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag    

Sygdom 

Graviditet/ barsel

Ferie  

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Jane Jegind

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiken Baagøe

 

 

  14/8

 

 

 23/3

 

Jesper Kinch-Jensen                            
Helge Pasfall                            

Vivi Kier

 

    6/11                        
Stina Willumsen

    11/9

    18/9

                       
Alex Ahrendtsen                            

 

 

Datoen for fraværet angives. Det bemærkes, at al fravær i perioden fra den 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag"

 

 

Borgmesterforvaltningen