Spring til indhold

Moededatoer 2008

Mødedatoer 2008.

Ældre- og Handicapudvalget afholder i 2008 ordinære udvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 9:

 

15. januar

29. januar

12. februar

 

Vinterferie

 

11. marts

 

Påskeferie

 

8. april

22. april

6. maj

20. maj

3. juni

10. juni

17. juni

 

Sommerferie

 

26. august

16. september

7. oktober

 

Efterårsferie

 

4. november

18. november

2. december - aflyst

16. december

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen