Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Tim Vermund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 .

Byrådsmedlem Tim Vermund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*319.126,10

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000
KL's repræsentantskab Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig Stedfortræder  
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder  

Valgt af KL

 
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Stedfortræder for borgmesteren  
I alt vederlag 369.126,10

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*313.052,43

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000
KL's repræsentantskab Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig Stedfortræder  
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder  

Valgt af KL

 
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Stedfortræder for borgmesteren  
I alt vederlag 363.052,43

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019

I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

*308.839,44

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000

KL's repræsentantskab

Stedfortræder

Kommunens styrelse under krise eller krig

Stedfortræder
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder
Valgt af KL:
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Stedfortræder for borgmesteren

I alt vederlag

*358.839,44

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2018

I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

*301.594,93

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000

KL's repræsentantskab

Stedfortræder

Kommunens styrelse under krise eller krig

Stedfortræder
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder

I alt vederlag

*351.594,93

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2017

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

206.905,55*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Stedfortræder

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

Stedfortræder

I alt vederlag

256.905,55

 * Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2016

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

182.788,72*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Stedfortræder

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

Stedfortræder

I alt vederlag

232.788,72

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

181.102,50*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Stedfortræder

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

Stedfortræder

I alt vederlag

231.102,50

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

178.524,00*

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S Stedfortræder

I alt vederlag

228.524,00 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen