Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem (Rådmand)
Ældre- og Handicapudvalget Formand *880.980,51
Økonomiudvalget Medlem
Kommunens styrelse under krise eller krig Medlem
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Handicapråd Medlem
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond Medlem
Bestyrelsen for Brandts Medlem 30.000
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense
Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for Medlem
Valgt af KL
KL's Repræsentantskab Medlem Mødediæter
KKR Medlem Mødediæter
Suppleant i det europæiske Regionsudvalg Medlem
Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus Medlem
Bestyrelsen for Hospice Fyn Medlem
I alt vederlag *910.980,51

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem (Rådmand)
Ældre- og Handicapudvalget Formand *864.791,79
Økonomiudvalget Medlem
Kommunens styrelse under krise eller krig Medlem
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Handicapråd Medlem
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond Medlem
Bestyrelsen for Brandts Medlem 30.000
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense
Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for Medlem
Valgt af KL
KL's Repræsentantskab Medlem Mødediæter
KKR Medlem Mødediæter
Suppleant i det europæiske Regionsudvalg Medlem
Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus Medlem
Bestyrelsen for Hospice Fyn Medlem
I alt vederlag *894.791,79

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

 

2019

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem I Odense Kommune
Ældre- og Handicapudvalget Formand *846.730,53
Økonomiudvalget Medlem
Kommunens styrelse under krise eller krig Medlem
Sundhedsudvalget Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Handicapråd Medlem
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond Medlem
Bestyrelsen for Brandts Medlem 30.000
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense Medlem
Valgt af KL
KL's Repræsentantskab Medlem Mødediæter
KKR Medlem Mødediæter
Suppleant i det europæiske Regionsudvalg Medlem
Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus Medlem
Bestyrelsen for Hospice Fyn Medlem
I alt vederlag *876.730,53

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

  

2018

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune
Ældre- og Handicapudvalget Formand *827.294,49
Økonomiudvalget Medlem
Kommunens styrelse under krise eller krig Medlem
Sundhedsudvalget Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Handicapråd Medlem
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond Medlem
Bestyrelsen for Brandts Medlem 30.000
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense Medlem
Valgt af KL
KL's Repræsentantskab Medlem Mødediæter
KKR Medlem Mødediæter
Vækstforum Medlem
I alt vederlag *857.204,49

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

Borgmesterforvaltningen