Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Søren Freiesleben deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020 og 2019.

Søren Freiesleben deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020 og 2019.

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

207.031,79

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Grønt Råd Medlem  
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 20.000
Kommunalpolitisk Topmøde  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
I alt vederlag 227.031,79

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Grønt Råd Medlem  
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 7.311,84
Kommunalpolitisk Topmøde  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
I alt vederlag 210.376,41

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 64.580,19
By- og Kulturudvalget Medlem
Grønt Råd Medlem
Verdensmål Udvalget Medlem
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
I alt vederlag 64.580,19

Borgmesterforvaltningen