Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Reza Javid deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Reza Javid deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*207.031,79

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) Medlem  
I alt vederlag 207.031,79

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*211.705,51

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) Medlem  
I alt vederlag 211.705,51

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019

I egenskab af: Funktion:  Vederlag årligt (kr.) 
Byrådsmedlem i Odense Kommune *213.881,58 
Beskæftigelses- og Socialudvalget Medlem
Udvalget for Borgerinddragelse Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) Medlem
I alt vederlag *213.881,58

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2018

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *27.446,56
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Udvalget for Borgerinddragelse Medlem
Verdensmål Udvalget Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
I alt vederlag *27.446,56
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen