Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem (borgmester) 1.211.431,40
Økonomiudvalget Formand
Kommunens styrelse under krise eller krig Formand
Kredsrådet Fyns Politi Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Bæredygtighedsråd Formand
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Formand
Odense Bys Museer Medlem 20.000
Bestyrelsen for Odense Havn A/S Næstformand 200.000
KL's Repræsentantskab Medlem
Vand Center Syd A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Odense Renovation A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Fjernvarme Fyn A/S

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

Odense Letbane Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole Medlem
Hans Christian Andersen Airport Medlem 35.000

Regionale Aktiviteter

Borgmesterforum Medlem
Kontaktudvalget Medlem
CPH Vækstkomité Medlem
Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor Mødedeltager

Valgt af KL

Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening

Medlem 68.634
KL Borgmestermøde
 
Medlem
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
Medlem
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
 
Medlem 34.317
ATP's bestyrelse og repræsentantskab Medlem Bestyrelse: 134.614 Seniorpensionsenheden:
15.000

Øvrige

Beskæftigelsesalliancen Formand (strategisk)
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
 
Medlem
Bestyrelsen for University College Lillebælt
 
Medlem 49.632,53
Byhistorisk udvalg
 
Formand
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet Medlem
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
 
Næstformand 45.000
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank Medlem Repr.skabsmedl.    27.500
Lokalrådsmedlem  12.000
I alt vederlag 1.853.128,93

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem (borgmester) 1.189.169,49 
Økonomiudvalget Formand
Kommunens styrelse under krise eller krig Formand
Kredsrådet Fyns Politi Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Bæredygtighedsråd Formand
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Formand
Odense Bys Museer Medlem 20.000
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S Næstformand 200.000 
KL's Repræsentantskab Medlem
Vand Center Syd A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Odense Renovation A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Fjernvarme Fyn A/S

 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

Odense Letbane Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole Medlem
Hans Christian Andersen Airport Medlem 35.000

Regionale Aktiviteter

Borgmesterforum Medlem
Kontaktudvalget Medlem
CPH Vækstkomité Medlem
Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor Mødedeltager

 Valgt af KL

Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening

Medlem 64.604
KL Borgmestermøde
 
Medlem
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
Medlem
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
 
Medlem 32.355
ATP's bestyrelse og repræsentantskab Medlem Bestyrelse: 128.535 Repræsentantskab: 13.925

 Øvrige

Beskæftigelsesalliancen Formand (strategisk)
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
 
Medlem
Bestyrelsen for University College Lillebælt
 
Medlem 22.574,41
Byhistorisk udvalg
 
Formand 
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet Medlem
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
 
Næstformand 50.000
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank Medlem 27.500
I alt vederlag 1.783.662,90

 

2019

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester) 1.164.333,72 
Økonomiudvalget Formand
Kommunens styrelse under krise eller krig Formand
Kredsrådet Fyns Politi Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Bæredygtighedsråd Formand
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Formand
Odense Bys Museer Medlem 20.000
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S Næstformand 200.000 
KL's Repræsentantskab Medlem
Vand Center Syd A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Odense Renovation A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Fjernvarme Fyn A/S

 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

Odense Letbane Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole Medlem
Hans Christian Andersen Airport Medlem 35.000

 Regionale Aktiviteter

Borgmesterforum Medlem
Kontaktudvalget Medlem
CPH Vækstkomité Medlem
Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor Mødedeltager

 Valgt af KL

KL Borgmestermøde
 
Medlem
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
Medlem
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR) Medlem 90.000
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
 
Medlem 32.355
ATP's bestyrelse og repræsentantskab Medlem Bestyrelse: 128.535 Repræsentantskab: 13.925

 Øvrige

Beskæftigelsesalliancen Formand (strategisk)
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
 
Medlem
Bestyrelsen for University College Lillebælt
 
Medlem 22.574,41
Byhistorisk udvalg
 
Formand 
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet Medlem
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
 
Medlem 50.000
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank Medlem 27.500
I alt vederlag 1.784.223,13

 

2018

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester) 1.137.484,26
Økonomiudvalget Formand
Kommunens styrelse under krise eller krig Formand
Kredsrådet Fyns Politi Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Bæredygtighedsråd Formand
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Formand
Odense Bys Museer Medlem
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S Næstformand 200.000 
KL's Repræsentantskab Medlem
Vand Center Syd A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Odense Renovation A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Fjernvarme Fyn A/S

 Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

Odense Letbane Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole Medlem

 Regionale Aktiviteter

Borgmesterforum Medlem
Kontaktudvalget Medlem

Valgt af KL

KL Borgmestermøde Medlem
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Medlem
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR) Medlem
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg Medlem 32.355
Bestyrelsen for ATP Medlem

 Øvrige

Udvikling Fyn A/S Medlem
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn Medlem
Bestyrelsen for University College Lillebælt Næstformand 55.000
Byhistorisk udvalg Formand 
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet Medlem
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn Medlem
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank Medlem
I alt vederlag 1.424.839,26

 

2017

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester) 1.123.547,04
Økonomiudvalget Formand
Kommunens styrelse under krise eller krig Formand
Kredsrådet Fyns Politi Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Bæredygtighedsråd Formand
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Formand
Byhistorisk udvalg Formand
Vand Center Syd A/S Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Odense Renovation A/S Formand  Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen 100.000
Fjernvarme Fyn A/S

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

Odense Letbane Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Medlem
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet Medlem
Udvikling Fyn A/S Medlem
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn Medlem

 Regionale Aktiviteter

Borgmesterforum Medlem
Kontaktudvalget Medlem

 Valgt af KL

KL Borgmestermøde Medlem
KL's repræsentantskab Medlem
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Medlem

 Øvrige

Bestyrelsen for University College Lillebælt Næstformand 40.000
I alt vederlag 1.263.547,04

 

2016

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 182.788,72*
By- og Kulturudvalget Næstformand
Bestyrelsen for University College Lillebælt Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Formand 100.000
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Medlem

Øvrige

University College Lillebælts Bestyrelse Næstformand 40.000
Bestyrelsen for Odense Havn Stedfortræder
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg Stedfortræder
Odense Kommunes Bevillingsnævn Stedfortræder
KL's Repræsentantskab Stedfortræder
I alt vederlag 322.788,72

 

2015

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 181.102,50*
By- og Kulturudvalget Næstformand
Bestyrelsen for University College Lillebælt Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Formand 100.000
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Medlem

Øvrige

University College Lillebælts Bestyrelse Næstformand 40.000
Bestyrelsen for Odense Havn Stedfortræder
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg,
folkeafstemning og kommunale valg
Stedfortræder
Odense Kommunes Bevillingsnævn Stedfortræder
KL's Repræsentantskab Stedfortræder
I alt vederlag 321.102,50

 

2014

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 178.524,00*
By- og Kulturudvalget Næstformand
Bestyrelsen for University College Lillebælt Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Formand 100.000
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Medlem

Øvrige

University College Lillebælts Bestyrelse Næstformand 40.000
Bestyrelsen for Odense Havn Stedfortræder
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg Stedfortræder
Odense Kommunes Bevillingsnævn Stedfortræder
KL's Repræsentantskab Stedfortræder
I alt vederlag 318.524,00

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn

Borgmesterforvaltningen