Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

207.031,79

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Skatteankenævn Østfyn
Medlem 10.000

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S

Stedfortræder  
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S Stedfortræder  
I alt vederlag 217.031,79

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Skatteankenævn Østfyn Medlem 5.000

Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S

Stedfortræder  
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S Stedfortræder  
I alt vederlag 208.064,57

 

2019

 I egenskab af

 Funktion

Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
By- og Kulturudvalget Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S Stedfortræder
I alt vederlag 199.276,80

 

2018

 I egenskab af

 Funktion

Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *202.206,75
By- og Kulturudvalget Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S Stedfortræder
I alt vederlag *202.206,75

 

2017

 I egenskab af

 Funktion

Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 206.905,55*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S Stedfortræder
I alt vederlag 206.905,55

 

2016

 I egenskab af

 Funktion

Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 182.788,72*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S Stedfortræder
I alt vederlag 182.788,72

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

181.102,50*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S Stedfortræder

I alt vederlag

181.102,50

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

178.524,00*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

Repræsentantskabet for Hans Christian Andersen Airport

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S  Stedfortræder

I alt vederlag

178.524,00

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen