Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

207.031,79

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

 
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Næstformand 72.685,91
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S Stedfortræder  
I alt vederlag 279.717,70

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

 
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Næstformand 71.653,23
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem   
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S Stedfortræder  
I alt vederlag 274.717,80

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
Beskæftigelses- og Socialudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 70.304,10
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
I alt vederlag 269.580,90

 

2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 195.704,01
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 68.527,80
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
I alt vederlag 263.601,81

 

2017

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 206.905,55*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 67.412,82
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Ingen stedfortræderposter Stedfortræder
I alt vederlag 274.318,37

    * Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

2016

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 182.788,72*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 50.380,26
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
I alt vederlag 233.168,98

 

2015

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 181.102,50*
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 49.982,23
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
I alt vederlag 231.084,73

 

2014

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 178.524,00*
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Næstformand
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) Næstformand 49.758
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
I alt vederlag 228.282,00

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

Borgmesterforvaltningen